Črna izbrana za pripravo načrta hoji prijaznega zdravega mesta

Na vabilo programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, se je kljub epidemiji novega koronavirusa, uspelo pravočasno odzvati sedem občin, med njimi tudi občina Črna na Koroškem, ki je tudi izbrana za letošnjo prvo izvedbo načrtovanega programa.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto bo izbrani občini omogočil, da s podporo delovne skupine še letos izpelje proces priprave načrta hodljivosti in da umesti urejanje hoji prijaznega okolja med svoje operativne prioritete.

Namen omenjenega programa je opozoriti slovenske občine na pomen hoje kot zdravju prijazne prometne in rekreativne prakse ter na pomen ustvarjanja za hojo spodbudnega okolja.

Kot so pojasnili, se “Črna že na več načinov aktivno spopada z zdravstvenim stanjem svojega prebivalstva in je, tudi zaradi visoke motivacije vodstva občine in različnih lokalnih akterjev, v danih okoliščinah najbolj primerna med občinami kandidatkami za zagon dobre prakse načrtovanja hodljivosti slovenskih naselij. Ostalih šest občin bo skupaj z drugimi slovenskimi občinami dobilo novo priložnost za sodelovanje prihodnje leto.”

Občina Črna na Koroškem je najbolje predstavila, kako povezuje pogled na zdravje, hojo in urejanje fizičnega okolja, hkrati pa je dokazala, da se zelo aktivno zavzema za zdravje svojih prebivalcev ter, da se pri tem opira na razširjeno mrežo lokalnih akterjev.

Pri tem že uporabljajo prednosti sodelovanja v drugih javno zdravstvenih programih kot so Zdrava mesta, Občina po meri invalidov, Zdrava šola in Šola zdravja. Prav tako v občini Črna otroci že sedaj lahko enkrat tedensko organizirano skupaj hodijo in kolesarijo v osnovno šolo, občina pa ima tudi izdelano Celostno prometno strategijo. Poleg motiviranosti občine je pomemben dodaten argument za izbiro Črne dejstvo, da je obremenjena s prekomerno onesnaženim bivalnim okoljem in sorazmerno slabimi kazalniki zdravja.

VIR: aktivnovsolo.si