Search
Close this search box.

Zadovoljstvo občanov MO Slovenj Gradec: Visoke ocene za županove nastope v javnosti

Med investicijami je bila najvišjega deleža zadovoljstva deležna izgradnja prizidka k Tretji osnovni šoli.

Podjetje Episcenter iz Ljubljane je za Mestno občino Slovenj Gradec med 4. in 10. januarjem letos izvedlo anketo o zadovoljstvu občanov Mestne občine Slovenj Gradec.

Rezultati ankete kažejo visok nivo zadovoljstva občank in občanov z odzivnostjo zaposlenih na občini. Delež zadovoljnih je kar 79 odstotkov vprašanih. Visok nivo zadovoljstva so anketiranci izrazili tudi na vseh področjih dela župana. Najbolj so zadovoljni z županovimi nastopi v javnosti (88 odstotkov) ter njegovo odprtostjo in dostopnostjo (85 odstotkov).

Med investicijami je najvišjega deleža zadovoljstva deležna izgradnja prizidka k Tretji osnovni šoli (94 odstotkov), sledi izgradnja prizidka k Osnovni šoli Podgorje (92 odstotkov), izgradnja nove vodarne z ultrafiltracijo v Suhem dolu in manjkajočega vodovodnega omrežja (92 odstotkov) ter novih kolesarskih poti v mestni občini (80 odstotkov).

Anketiranci so med občinskimi javnimi zavodi in podjetji najbolj zadovoljni s Knjižnico Ksaverja Meška, najmanj pa s Podjetniškim centrom. Najpomembnejše področje anketirancev ostaja sociala in zdravstvo, opazen je tudi dvig v pomembnosti cest in komunalne ureditve. V primerjavi z lanskim letom je opazen padec pomembnosti šolstva in otroškega varstva.    

Rezultati ankete so pokazali, da so vprašani zadovoljni z večino morebitnimi prihodnjimi projekti. V največji meri podpirajo izgradnjo novega vrtca v Pamečah (99 odstotkov). Sledi izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu ter izgradnja otroškega parka pri bazenu, za katerega kar 88 odstotkov vprašanih želi, da je v njem doživljajski vodni park. Postavitev skakalnice za skoke v vodo pa podpira le 12 odstotkov vprašanih.

Občanke in občane je Episcenter vprašal tudi o parkirnem režimu v mestnem jedru. Skoraj polovica anketirancev je prepričanih, naj ostane tak, kakršen je. Štiriintrideset odstotkov vprašanih meni, naj bo mestno jedro iz vsake strani prevozno do polovice, v sredini pa odprto za pešce, kolesarje in prireditve, 21 odstotkov anketirancev pa bi mestno jedro popolnoma zaprlo za motorni promet.

Spletna stran mestne občine je drugi najpomembnejši vir informacij za občanke in občane, občinsko glasilo SGlasnik je tretji, najpomembnejši vir informacij pa je Koroški radio.

Episcenter je raziskavo opravil po metodi CATI (telefonsko anketiranje). V njej je sodelovalo 300 ljudi. Vzorec so uravnotežili glede na spolno, starostno in izobrazbeno strukturo polnoletnih prebivalcev Mestne občine Slovenj Gradec. Osnovni namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri občinska uprava zadovoljuje potrebe občank in občanov.

Še več informacij najdete TUKAJ.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Med investicijami je bila najvišjega deleža zadovoljstva deležna izgradnja prizidka k Tretji osnovni šoli.