Search
Close this search box.

Za rekonstrukcijo ceste Mežica-Črna in gradnjo kolesarske povezave pet ponudb

Na razpis direkcije za infrastrukturo za rekonstrukcijo slabih šest kilometrov državne ceste Mežica-Črna na Koroškem in izgradnjo državne kolesarske povezave je prispelo pet ponudb. Najnižjo ponudbeno ceno, dobrih 19 milijonov evrov z DDV, je oddal konzorcij vodilnega partnerja VOC Celje z družbama Prohaus in CVP, ki bi dela opravil v 15 mesecih.
Fotografija je simbolična

Po višini ponudbene cene sledi ponudba konzorcija GIC Gradnje z družbama Trgograd in IPI, ki bi dela v 15 mesecih opravil za 20,5 milijona evrov. Konzorcij družb V3 in Garnol je oddal ponudbo za 20,9 milijona evrov, rok izvedbe del pa prav tako 15 mesecev. V 24 mesecih bi dela za 21,24 milijona evrov izvedla družba Gradnje Žveplan, v 20 mesecih pa konzorcij družb KIT-AK in Mapri Proasfalt, ki je oddal ponudbo v znesku 21,26 milijona evrov z DDV.

Razpis je bil na portalu javnih naročil objavljen 6. februarja letos, v njem pa so navedena merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Naročnik mora najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejeti odločitev o oddaji naročila in jo objaviti na portalu javnih naročil. Odpiranje prejetih ponudb je potekalo 21. marca, do takrat je, kot omenjeno, prispelo pet ponudb.

Javno naročilo obsega rekonstrukcijo državne ceste Mežica-Črna na Koroškem na delih, kjer še ni bila izvedena rekonstrukcija ceste zaradi poteka državne kolesarske povezave ob vozišču, rekonstrukcijo obstoječih mostov na državni cesti in izgradnjo državne kolesarske povezave, katere potek je večinoma ob državni cesti in ob reki Meži.

Zaradi poteka državne kolesarske poti na drugi strani reke Meže, kot poteka državna cesta, bodo zgrajene nove brvi, namenjene kolesarjem in pešcem. Ob robu kolesarske povezave so predvidene kamnite zložbe, oporni zidovi in zaščite brežin reke Meže ter vodnogospodarska ureditev reke Meže. Prav tako bodo urejeni priključki lokalnih cest na obravnavanem odseku državne ceste ter izgradnja novega avtobusnega postajališča v Črni na Koroškem, je objavila direkcija za infrastrukturo.

Etapna obnova državne ceste Mežica-Črna se je začela že septembra 2017, dela pa so se med drugim zavlekla tudi zaradi kasnejšega načrtovanja izgradnje kolesarske povezave ob reki Meži. Tudi to cesto je sicer na več delih lani prizadela povodenj.

Vir: STA

Dogodki

Na razpis direkcije za infrastrukturo za rekonstrukcijo slabih šest kilometrov državne ceste Mežica-Črna na Koroškem in izgradnjo državne kolesarske povezave je prispelo pet ponudb. Najnižjo ponudbeno ceno, dobrih 19 milijonov evrov z DDV, je oddal konzorcij vodilnega partnerja VOC Celje z družbama Prohaus in CVP, ki bi dela opravil v 15 mesecih.