Search
Close this search box.

Vlada sprejela nove ukrepe za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo Covida-19

Vlada je na današnji 103, redni seji izdala odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo Covida-19 v upravnih zadevah in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, so sporočili po seji vlade.

Odlok se izdaja na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki omogoča, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, določijo začasni ukrepi, ki jih določa zakon. Število okužb, delež okuženih glede na testirane, število zasedenih bolniških postelj, kadrovske, prostorske in druge omejitve v zdravstvenih zavodih je treba šteti kot izredni dogodek, ki terja začasne ukrepe, ki bodo preprečili ali zmanjšali število stikov med uradnimi osebami in strankami ter samimi strankami, a hkrati omogočale zavarovanje pravnih položajev strank v upravnih zadevah in nadaljnjo izvrševanje upravne oblasti,” so pojasnili.

Z odlokom so predvideni naslednji začasni ukrepi:

  • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu;
  • vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti;
  • omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa;
  • organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev;
  • omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa;
  • omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal;
  • omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

Navedeni začasni ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljive bolezni Covida-19, ki sicer veljajo tudi za opravljanje dejavnosti v državi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja tri mesece.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada je na današnji 103, redni seji izdala odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo Covida-19 v upravnih zadevah in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, so sporočili po seji vlade.