Search
Close this search box.

Vlada podprla kandidaturo Korošca mag. Iva Holca za ponovno izvolitev v Skupino GREVIO

Včeraj je vlada na dopisni seji podprla kandidaturo mag. Iva Holca za ponovno izvolitev v Skupino strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (Skupina GREVIO) iz Republike Slovenije.

Mag. Ivo Holc je direktor Policijske akademije. Ukvarja se z nalogami, povezanimi s človekovimi pravicami, etiko in integriteto ter organizira, vodi in nadzira sistem policijskega izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Kot pomočnik komandirja na policijski postaji je organiziral dejavnosti na področju kaznivih dejanj. Udeležil se je več seminarjev oziroma izobraževanj s področja dela v tujini. Je tudi član strokovne skupine za policijsko mediacijo, član delovne skupine CEPOL »CC o policijski etiki in preprečevanju korupcije« in član delovne skupine FRONTEX »CC o človekovih pravicah in etiki«. Mag. Holc je bil v Skupino GREVIO izvoljen aprila 2019 in mu mandat poteče maja 2023.

Skupina GREVIO spremlja, kako pogodbenice izvajajo Istanbulsko konvencijo, sestavljena je iz 15 članov oziroma članic, ob upoštevanju spolnega in geografskega ravnotežja ter večdisciplinarnosti strokovnega znanja.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dogodki

Včeraj je vlada na dopisni seji podprla kandidaturo mag. Iva Holca za ponovno izvolitev v Skupino strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (Skupina GREVIO) iz Republike Slovenije.