Search
Close this search box.

VIDEO: Skozi Glavni trg v Slovenj Gradcu po novem za 1 evro

V sredo, 22. 02. 2023, so slovenjgraški svetniki potrdili predlog o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje.

Posledica splošne rasti stroškov bodo tudi višje parkirnine. Cena prva in druge tarife za plačilo parkirnine na Glavnem trgu se bo poenotila in zvišala na en evro.

Cenik parkiranja, kjer se plačuje parkirnina, bo po novem znašala takole:

  • Tarifa 1 ki je od 0 min do 15 minut bo znašala 1 €
  • Tarifa 2, ki je od 16 min do 59 min bo znašala 1 €
  • Tarifa 3, ki je od 1 ure do 2 ur bo znašala 1,5 €
  • Tarifa 4, ki je od 2 ure do 3 ure bo znašala 2,5 €
  • Tarifa 5, ki je od 3 ure do 4 ure bo znašala 3,5 €
  • Tarifa 6, ki je od 4 do 5 ure bo znašala 4,5 €
  • Tarifa 7, ki je od 6 do 7 ure bo znašala 5,5 €
  • Tarifa 8, nad 6 ur dnevno bo tako znašala 7€

Višina parkirne ure na ostalih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnin, to so modre cone, je ostala enaka, in sicer v višini 0,50 EUR.

Poglavitni razlog za dvig cene tarife I. in tarife II. je zmanjšanje tranzita motornih vozil skozi mestno jedro ter posledično zmanjšanje motornega prometa v mestnem jedru.

Pri abonmajih se višina plačila za stanovalce na Glavnem trgu in za stanovalce v I., II. in III. coni ne spreminja. Višina cene abonmaja za fizične osebe za parkiranje na coni II. in III. se zviša za 30,00 EUR na letni ravni (to je 2,50 EUR na mesec), za pravne osebe pa za 20,00 EUR ( to je 1,66 EUR na mesec), pri čemer je osnovna cena za pravne osebe višja. Za fizične osebe se bo tako cena abonmaja iz 150 dvignila na 180 evrov, za pravne osebe iz 230 na 250 evrov.

Župan MOSG Tilen Klugler je na današnji tiskovni konferenci predstavil podrobnosti 4. redne seje

Zvišala se je tudi višina abonmaja za vse parkirne cone za pravne osebe za 40,00 evrov, kar na mesečni ravni znaša 3,33 EUR, medtem ko je za fizične osebe ostala enaka. To pomeni, da se je višina iz 360 dvignila na 400 evrov.

Ureja se tudi parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih za gostinske lokale s pripravo hrane na Poštni ulici in Francetovi 2, ki nudijo dostavo hrane, in sicer je cena za abonma določena v višini 360,00 evrov.

S parkirno kartico ni dovoljeno parkirati na parkiriščih na Gosposvetski cesti in Partizanski poti pri
Zdravstvenem domu, kjer je prepoved označena s predpisano prometno signalizacijo.

Cene se spremenijo s 1. marcem.

Dogodki

V sredo, 22. 02. 2023, so slovenjgraški svetniki potrdili predlog o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje.