Search
Close this search box.

VIDEO: Na Ravnah bodo gradili nova stanovanja

Na Ravnah bodo večino denarja od loterijskega dobitka, kar 450 tisoč evrov, porabili za gradnjo neprofitnih stanovanj. Možnih lokacij je več, v načrtu pa imajo zgraditi približno dvajset manjših stanovanj.

Na Ravnah na Koroškem bodo večino denarja, ki so ga v občinsko blagajno prejeli konec lanskega leta od davka na podlagi vplačanega loterijskega dobitka, porabili za gradnjo neprofitnih stanovanj in s tem za reševanje stanovanjske problematike občanov.

Naj spomnimo, da je bila sedmica, vredna 4.603.768,63 evra, septembra lani vplačana na prodajnem mestu Loterije Slovenije, na Prežihovi ulici 24 na Ravnah, srečni dobitnik pa ima na Ravnah prijavljeno tudi stalno prebivališče. Zaradi česar je Občina Ravne na Koroškem postala bogatejša za 690.565,29 evra.

Občina ima v lasti 199 neprofitnih stanovanj, okoli 400 pa jih je v lasti Stanovanjskega sklada RS, za katera ima občina razpolagalno pravico.

Kar nekaj časa se je ugibalo, za kaj bodo na Ravnah porabili pridobljena sredstva, na zadnji seji pa so svetniki potrdili proračun za leto 2019 in s tem tudi letni stanovanjski program, ki med drugim zajema ravno gradnjo novih stanovanj, za katera bodo velik del sredstev, natančneje 450 tisoč evrov, porabili od loto priliva.

Kot je na 4. redni seji občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, ki je bila 20. marca, razložila mag. Marija Vrhovnik Čas, ima Občina trenutno v lasti 199 stanovanj, od teh so le tri prosta, vendar le eno primerno za bivanje.

Časova je omenila, da je prosto eno stanovanje na Strojni, ki pa je neprimerno za bivanje, hkrati pa tudi ni zanimanja zanj. Prav tako ni primerno za bivanje stanovanje, ki je prazno v Dobji vasi. »Strošek za popravilo bi bil višji, kot bi bila pridobitev,« je povedala Časova in dodala, da so omenjeno stanovanje poskušali že tudi prodati, vendar žal, neuspešno. Edino primerno stanovanje za oddajo je trenutno eno, in sicer v Kotljah, kjer se je sprostilo zaradi smrti najemnika. Kot je še povedala, ga bodo v kratkem obnovili in oddali v najem.

Poudarila je tudi, da če so na terenu prazna stanovanja ne pomeni, da so v lasti občine, morda so v lasti Stanovanjskega sklada RS oziroma so privatna lastnina. Dodala je še, da imajo zasebniki raje prazno stanovanje, kot da ga oddajo v najem, saj je glede na zakonodajo za morebitno neplačilo obratovalnih stroškov najemnika, odgovoren lastnik.

Kot je povedal župan dr. Tomaž Rožen, imajo na listi za stanovanja deset prosilcev, katerih vloge še niso rešene, večinoma zaradi neprimernih velikosti in posledično stroškov prostih stanovanj. Občina vsako leto objavi tudi razpis za najem neprofitnih stanovanj. Po Roženovih besedah pa v letu, največ dveh vsem prosilcem stanovanja tudi dodelijo. Občina sicer oddaja v najem tudi stanovanja za Stanovanjski sklad, za katera ima razpolagalno pravico.

Kot pravi Rožen, bodo stanovanja gradili v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom. Kje in na kakšen način bodo gradili, še ni znano. Možnih lokacij je več, dokončno odločitev pa bodo sprejeli, ko bo stanovanjska komisija, ustanovljena na nivoju občinskega sveta, preučila vse možnosti.

V načrtu imajo zgraditi približno dvajset manjših stanovanj, v velikosti do 45 m2. Rožen je pri tem poudaril, da so na Ravnah potrebe predvsem po manjših stanovanjih, enosobnih stanovanjih in celo garsonjerah.

Več o gradnji novih stanovanj pa v izjavi dr. Tomaža Rožena:

Dogodki

Na Ravnah bodo večino denarja od loterijskega dobitka, kar 450 tisoč evrov, porabili za gradnjo neprofitnih stanovanj. Možnih lokacij je več, v načrtu pa imajo zgraditi približno dvajset manjših stanovanj.