Na Ravnah sprejeli letošnji občinski proračun vključno z “razvpito” tribuno

V sredo, 20. marca, je na Ravnah potekala 4. redna seja občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, na kateri so potrdili 14.668.885 evrov težak proračun za leto 2019 ter kljub nekaterim nesoglasjem, predvsem glede nadgradnje tribune na Mestnem stadionu v Športnem centru na Ravnah, potrdili programe kulture, športa, zdravstvenega in socialnega varstva, mladinskega dela in mladinske politike ter stanovanjski program, ki so mu ravno na račun loterijskega dobitka, izplačanega na Ravnah, namenili več sredstev. Zavrnili pa so šest od sedmih amandmajev, eden je bil pa umaknjen.

Na osnutek proračuna je bilo podanih skupno 93 pobud oziroma pripomb. Kar 65 odstotkov vseh pa so v sprejetem proračunu tudi upoštevali.

Na seji je bilo prisotnih 18 svetnikov od 22, proračun za leto 2019 pa je podprlo 17 svetnikov. Naj omenimo, da so svetniki po prvem branju in krajani po javni obravnavi podali kar 93 pripomb oziroma pobud, od tega jih je bilo v sprejetem proračunu v celoti ali delno upoštevanih 60.

Predvideni prihodki v proračunu Občine Ravne za leto 2019 znašajo 13.030.109 evrov, odhodki pa 14.668.885 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 1.638.776 evrov nameravajo na Ravnah pokriti s krediti in sredstvi, ki so ostala na računu konec leta 2018. S strani Milana Škafarja je bila sicer podana pripomba glede zadolževanja občine, najbolj burna debata pa se je razvila zaradi nadgradnje tribune. Glede financiranje slednje je bil vložen tudi amandma, ki pa v občinskem svetu ni dobil zadostne podpore, zanj sta namreč glasovala le dva svetnika.

Med samo razpravo so bili odzivi med svetniki različni, eni so bili proti gradnji nove tribune, drugi za, nekateri morda rahlo zadržani ali pa bi denar zanjo namenili le delno.

Med drugim je dr. Štefan Šumah dejal, da bi bila glede tega potrebna širša razprava o skupnosti. Poudaril je: »denar ni naš, mi ga samo razporejamo, v korist občanov ali ne, v korist manjšine nasproti večine. Stroški so veliki in na račun tega se bo potrebno odreči nekaterim drugim stvarem. Imamo nov občinski svet, tudi v svetu ZKŠTM sedijo novi člani, zato bi bilo treba o tem razmisliti širše.«

Do namenitve takšne višine sredstev za tribuno je bil kritičen tudi Milan Škafar, ki je povedal, da bi bilo potrebno v proračunu, še preden se gre v investicijo tribun, predvideti tudi sredstva za izgradnjo večnamenskega igrišča za vse uporabnike. »Vzeli smo igrišče na račun drugega, da imajo člani klubov zdaj boljše pogoje za treninge. Se strinjam in podpiram pokrit bazen, vendar smo dolžni igrišče zagotoviti in bi morali zanj v proračunu najti sredstva ter s tem omogočiti rekreativcem, ki niso člani klubov, vadbene površine.« Pri čemer je izpostavil tudi delavce, ki so na začasnem delu na Ravnah in po njegovih besedah, v prostem času nimajo česa početi, ter otroke, ki so zdaj prikrajšani za igrišče, na katerem so ob brcanju žoge uživali tudi pozimi.

Škafar je še poudaril, da je v tem času neodgovorno nameniti toliko denarja za preureditev tribune, čeprav ne zadostuje predpisom, ki jih zahteva Nogometna zveza, pri čemer je izpostavil sedeže, ki naj bi jih po predpisih zveze na Ravnah primanjkovalo med 150 in 200. Škafar meni, da bi bi lahko to rešili na preprost in zelo lahek način. Sedeže bi postavili v tistem delu, kjer so zdaj stojišča. »Potrebno pa se je tudi zavedati, da so nekatera podjetja že zmanjšala donacije za šport v tem letu,« je še dodal Škafar.

Andrej Omrzel, eden od predlagateljev amandmaja, v katerem so predlagali, da se sredstva za preureditev tribune prerazporedijo in namenijo sanaciji športne dvorane, je menil, da je potrebno najprej poskrbeti za otroke, ki uporabljajo športno dvorano pri OŠ Prežihovega Voranca in jim po njegovih besedah teče voda na glavo, nato pa še le za peščico navijačev, ki bi jim bila pokrita tribuna namenjena.

S tem se ni strinjal župan dr. Tomaž Rožen. Razložil je, da je voda prišla v dvorano samo enkrat, ko je bilo res močno deževje in še to pri steklu. »Od takrat je ravnatelj zagotovil, da streha ne toči, že dve leti ni javil nobenih težav glede tega, razen takrat, ko je bila tista »rokometna intervencija«. Če bi se to res dogajalo ali zgodilo, naj nas uporabniki takoj obvestijo, saj imamo v proračunu rezervna sredstva, ki so namenjena ravno za takšne primere. Lahko pa vam zagotovim, da otrokom voda ne teče na glave,« je Omerzelu odgovoril Rožen

Nakar je podžupan Igor Oder pojasnil, da že več kot en mesec potekajo pogovori z morebitnim investitorjem glede športne dvorane. S katerim razpravljajo o dveh možnih rešitvah, o sanaciji obstoječe dvorane ter o izgradnji nove. Naj omenimo, da je slednji naklonjeno kar nekaj svetnikov, ki so poudarili, da je potrebno za omenjeno dvorano najti ustrezno in dolgoročno rešitev, ne zgolj zamenjati strehe.

Kljub burni debati so svetniki na koncu podprli predlog letošnjega proračuna, vključno s prenovo tribune. Nekaj pomislekov in nezadovoljstvo so nekateri izrazili še glede Ljudske univerze. Med drugim je mag. Irena Oder povedala: »Menim, da smo prelahko odpisali Ljudsko univerzo Ravne, zapiramo vrata marsikomu, tudi vseživljenjskemu učenju in to so tudi ranljive skupine, o katerih smo danes govorili.« Podobnega mnenja je bil tudi Milan Škafar in še nekateri svetniki.

Na splošno pa so bili svetniki s proračunom zadovoljni. Podporo le temu sta med drugim izrazila tudi podžupan Aljaž Verhovnik, ki je povedal, da je proračun investicijsko, hkrati pa tudi socialno in vzdržno dobro naravnan, da je sestavljen iz različnih pobud in omogoča podlago za reševanje mnogih izzivov, ter Marjana Kamnik, ki je pohvalila predlagatelja predračuna, da je v njem upošteval vse skupine. Izpostavila pa je, da so Ravne edina ali pa vsaj ena od redkih občin, ki toliko denarja namenijo programom zdravstvenega in socialnega varstva. V tem letu ga bodo za omenjen programe porabili kar 16 odstotkov od celotne vrednosti proračuna.

Dogodki