Večina trgovcev z elektriko ostaja pri napovedi brez podražitve za gospodinjstva v letošnjem letu

Potem ko je Petrol napovedal, da bo z decembrom podražil električno energijo, v večini ostalih trgovcev ostajajo pri napovedi, da se ta za gospodinjstva letos ne bo podražila. Se pa to utegne zgoditi v mesecih po novem letu, saj nabavne cene električne energije rastejo, v zadnjem letu so se na mednarodnih trgih zvišale za več kot 200 odstotkov.

Kot so za STA povedali v Gen-I, ki je s preko 190.000 odjemalci po celi Sloveniji največji slovenski dobavitelj elektrike, trenutno cene za njihove obstoječe odjemalce ostajajo nespremenjene. Ob tem so dodali, da so v prvem valu epidemije covida-19 ceno elektrike od marca do maja lani znižali za 15 odstotkov.

Cene električne energije so se v zadnjem letu na mednarodnih trgih zvišale za več kot 200 odstotkov, a v Gen-I kljub temu poslujejo dobro in skladno z razvojnimi cilji. Z vlaganjem v analitiko in digitalizacijo ter posledično uspešnim zakupom energije na mednarodnih trgih za slovenska gospodinjstva trenutno še uspevajo dobavljati elektriko po nespremenjenih cenah, so pojasnili v družbi, ki za gospodinjske odjemalce cen tarif rednega cenika ni zvišala že več kot sedem let.

Tudi v Ece, v katero sta se združili trgovski družbi Elektra Celje in Elektra Gorenjske in je po novem v 51-odstotni lasti Holdinga Slovenske elektrarne, so poudarili, da cen v letošnjem letu ne bodo spreminjali, saj se na drobnoprodajnem trgu odražajo z zamikom.

“Bomo pa v to prisiljeni v prihodnjem letu, v kolikor ne bo prišlo do znatnega znižanja cen na nabavnih trgih,” so dodali v Ece, ki je s 15,5-odstotnim tržnim deležem drugi največji dobavitelj elektrike končnim kupcem in kjer v letošnjem letu opažajo skokovito rast cen energentov za leta 2022, 2023 in 2024. Cene električne energije so sicer odvisne od mnogih dejavnikov, med njimi vremena, cen emisijskih kuponov, ponudbe, povpraševanja, politične negotovosti.

Tudi v ljubljanski Elektro energiji, ki z elektriko oskrbuje preko 140.000 odjemalcev, letos niso dvigovali cen tarif električne energije. “V skrbi za konkurenčne cene elektrike smo optimizirali nakupni proces oz. zakup elektrike na način, da letos še ne predvidevamo dviga cen tarif električne energije za gospodinjske odjemalce,” so dodali.

Dviga cen električne energije v tem letu trenutno ne načrtujejo niti v mariborski Energiji plus, ki z elektriko oskrbuje več kot 120.000 kupcev. “Glede na podražitve energentov na globalnih trgih v zadnjem obdobju, ki dosegajo zgodovinsko najvišje cene, je v prihodnje realno pričakovati korekcije cen električne energije in zemeljskega plina,” so povedali.

Višina dviga bo odvisna od ravni povišanja cen na nabavnem trgu. Po trenutnih projekcijah bo končni znesek na položnici za električno energijo pri povprečnem odjemalcu po podražitvi višji za okrog 20 odstotkov.

Dvig končnih cen je po njihovih navedbah odsev naraščajočih nabavnih cen, ki se oblikujejo na borzah in so odvisne od ponudbe in povpraševanja, cene CO2 kuponov, cene premoga, cene zemeljskega plina, vremena ter drugih dejavnikov. Cena emisijskih kuponov se je od lanskega novembra več kot podvojila in v septembru z več kot 65 evri za tono dosegla rekord. Cena zemeljskega plina za prihodnje leto je danes štirikrat višja od cene v preteklem letu.

Tako je mejna cena proizvodnje električne energije z vključevanjem stroškov virov začela strmo naraščati in v začetku oktobra na Madžarskem, ki je referenčni trg za Slovenijo, za prihodnje leto presegla ceno 180 evrov na megavatno uro.

“To so ključni vzroki, ki vplivajo na trenutne spremembe končnih prodajnih cen,” so poudarili v Energiji plus in dodali, da bodo cene v prihodnje v veliki meri odvisne od drugih energentov (plina, premoga, CO2 kuponov, nafte ipd.), razpoložljivosti obnovljivih virov električne energije (veter, sonce …), politične rešitve glede obratovanja plinovoda Severni tok 2, polnosti skladišč zemeljskega plina ter temperatur v zimskem času.

V podjetju E3, ki električno energijo dobavlja več kot 115.000 gospodinjskim in nekaj več kot 15.000 poslovnim odjemalcem, jim nabavna strategija za zdaj omogoča zadrževanje prodajnih cen na obstoječi ravni, in sicer tako za gospodinjske kot za poslovne odjemalce.

“Glede na gibanje cen električne energije na nabavnem trgu pa bomo tudi v E3 v naslednjih mesecih prisiljeni del višjih nabavnih stroškov električne energije prenesti na končne odjemalce,” so povedali in dodali, da bodo o spremembi vsi odjemalci predhodno obveščeni po ustaljeni praksi.

Tudi v E3 so poudarili, da je v preteklih mesecih prišlo do drastičnega zvišanja cen električne energije na veleprodajnih trgih. Na gibanje veleprodajnih cen pa imajo vpliv številni dejavniki, od gospodarske rasti in geopolitičnih dogodkov do politike in vremena. Natančno gibanje cen elektrike je zato izredno težko oz. nemogoče napovedati, saj se tržne razmere neprestano spreminjajo.

Gledano dolgoročno, bo na ceno zagotovo vplival prehod na brezogljično družbo, saj bo po eni strani energija cenejša (veter, sonce …), po drugi pa bodo potrebna obsežna vlaganja v posodobitev omrežja in infrastrukture za podporo obnovljivim virom energije, so še navedli v E3.

V Telekomu Slovenije, ki z elektriko oskrbuje manj kot dva odstotka trga, so cene zvišali z majem, in sicer za 10 odstotkov po vseh treh tarifah, višji, manjši in enotni. Če bo prišlo do kakršnihkoli dodatnih sprememb, bodo o tem obvestili uporabnike.

Petrol je ta teden napovedal, da bo z decembrom za 30 odstotkov zvišal ceno elektrike. Končni račun za povprečnega gospodinjskega odjemalca se bo zvišal za okoli sedem evrov ali nekaj več kot 10 odstotkov.

S problematiko trenutne visoke rasti cen energentov na svetovnih trgih se je ta teden sicer seznanila vlada. Po njenih pojasnilih so razmere na trgih neobičajne in so posledica več dejavnikov: oživitev gospodarstev po pandemiji in povečanega povpraševanja po energiji, zmanjšane dodatne oskrbe Evrope s plinom zaradi tehničnih težav in nižjih naložb, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in manjše proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov kot običajno.

Trenutna situacija v Sloveniji je tako posledica dogajanja na mednarodnih trgih energentov. Gre za specifičen pojav, ki ga je treba nasloviti kolektivno, na ravni celotne EU. Ministrstvo za infrastrukturo se je seznanilo s predlogi ukrepov, ki jih je predstavila Evropska komisija, a v Sloveniji v tem trenutku še niso potrebni. Je pa Slovenija za 26. oktober sklicala izredno zasedanje energetskih ministrov.

Pripravila: Karmen Kleiderman

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije