V slovenjgraški občini letos več prvošolcev kot lani. Prvošolci bodo dobili še spominsko darilce

V Mestni občini Slovenj Gradec bo letos šolski prag prvič prestopilo 162 otrok, kar je 15 več kot lani. Skupno bo slovenjgraške osnovne šole v novem šolskem letu obiskovalo 1615 učencev. Že četrto leto bodo učence prve triade v razredih pričakali brezplačni zvezki, saj je sredstva za nakup prispevala občina. Ta financira tudi več naložb.

Mestna občina Slovenj Gradec je za nakup zvezkov za učence prve triade osnovne šole namenila 4000 evrov, kar znese nekaj več kot osem evrov na učenca. Prvošolci bodo poleg tega od župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja dobili še spominsko darilce, in sicer knjižico domače avtorice Bože Božene Lesjak z naslovom Čarobne besede: Dobra sem, znam, zmorem!, so sporočili iz Mestne občine Slovenj Gradec.

Slovenjgraška občina je iz letošnjega proračuna za šolske in druge prostore, namenjene vzgoji in izobraževanju, namenila več kot 800.000 evrov. Med pomembnejšimi in finančno zahtevnejšimi naložbami v šolski prostor so gradnja prizidka in rekonstrukcija Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, sanacija strehe in strelovod na telovadnici Osnovne šole Šmartno ter menjava kaloriferjev v njej, sanacija knjižnice na podružnični šoli Pameče ter zaščitna ograja in požarna varnost na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec.

Kmalu se bodo začela tudi dela pri Osnovni šoli Podgorje, ki bo v celoti prenovljena in bogatejša za nov prizidek predvidoma marca 2024. Pomembne pridobitve se bodo še v tem koledarskem letu razveselili tudi na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec, dobili bodo dvigalo, so napovedali na občini.

Ta pozornost namenja tudi prometni varnosti učencev in drugih udeležencev v prometu. Tako so občinske strokovne službe pred začetkom novega šolskega leta opravile preglede vseh dostopov do šolskih objektov in z več ukrepi poskrbele, da bodo šolske poti odslej še bolj varne.

Obnovljena je vsa talna in vertikalna signalizacija v okolici šol, pred vsemi šolami pa so nameščeni tudi t. i. opozorilni totemi, ki voznike motornih vozil še dodatno opozarjajo, da se nahajajo v bližini šole, kjer je potrebna dodatna previdnost.

V Pamečah je občina zgradila nov pločnik in 3D prehod za pešce, prav tako so 3D prehod za pešce dobili v Šmartnem. Nov je tudi varen prehod za pešce pri Ozarah, v ponedeljek pa bo asfaltno prevleko dobila tudi Gozdna pot na Štibuhu.

Kot že nekaj preteklih let bodo učence v prvih dneh šolskega leta na poti v šolo in iz nje spremljale t.i. šolske patrulje, ki bodo skrbele za večjo prometno varnost od 1. do 9. septembra. V četrtek in petek se jim bo pridružil tudi župan Klugler, ki ob začetku šolskega leta vse udeležence v prometu poziva k še večji previdnosti, obzirnosti in strpnosti.