Search
Close this search box.

V Slovenj Gradcu prenovili knjižnico Podružnične osnovne šole Pameče

V januarju je Mestna občina Slovenj Gradec pričela najprej s sanacijo zunanje stene knjižnice Podružnične osnovne šole Pameče. V notranjosti knjižnice se je na zunanji steni pojavilo odpadanje ometa in prišlo do zamakanja knjižnice, ker objekt v tem delu nima hidroizolacije ter urejenega odvodnjavanja.

Izvedla so se naslednja dela: izkop okoli zunanje stene knjižnice, grobi omet stene (izravnava), ureditev hidroizolacije, odvodnjavanje zunanje stene knjižnice, izvedba nove toplotne izolacije in ureditev poti s travnimi ploščami.

Sedaj pa so projekt zaključili tudi z ureditvijo notranjih sten, ki so pred izvedbo zamakale, kar je povzročalo težavne delovne pogoje. Skupna vrednost projekta je bila slabih 25.000 EUR.

Vir: spletna stran MO Slovenj Gradec

Dogodki