V Slovenj Gradcu podpisali gradbeno pogodbo za “Prizidek in rekonstrukcijo Tretje osnovne šole Slovenj Gradec”

Mestna občina Slovenj Gradec je 24.03.2022 podpisala gradbeno pogodbo za »Prizidek in rekonstrukcijo Tretje osnovne šole Slovenj Gradec« z izvajalcem GOI del, podjetjem KOLEKTOR KOLING d.o.o. Vrednost gradbenih del je ocenjena na 2.639.722,72 EUR.

Investicija je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter sredstvi Ekosklada.

Obstoječa šola je zgrajena na zemljišču parc. št. 865/9, k.o. Slovenj Gradec. Prizidava bo zgrajena na zemljiščih parc. št. 865/9, 864/1, 863/4, k.o. Slovenj Gradec, na vzhodni strani obstoječe šole.

Predvidena je preureditev, prenova in delna rekonstrukcija obstoječih prostorov ter gradnja prizidave.

S prizidavo bo šola pridobila 1.048,73 m2 novih prostorov za izvajanje osnovnošolskega programa, prav tako pa bo rekonstruirano 156,76 m2 obstoječe šole.

Prizidava bo doprinesla:

 • Sobo za umirjanje
 • Učilnico za tehnični pouk
 • Učilnico za likovni pouk
 • Učilnico za glasbeni pouk
 • Učilnico za gospodinjski pouk
 • 8 učilnic za pouk
 • 3 kabinete
 • Nove sanitarije
 • Prostore za svetovalnega delavca
 • Novo avlo in garderobe
 • Tehnični prostor

Vir: stran Mestne občine Slovenj Gradec

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije