V Radljah prvo pridelano sadje v občinskem sadovnjaku podarili otrokom

V jeseni je tudi čas za spravilo pridelkov. In tako je tudi v Radljah ob Dravi, kjer so se razveselili prvih avtohtonih sort jabolk, ki so jih pred leti zasadili v občinskem sadovnjaku.

Občina Radlje ob Dravi je skupaj s Sadjarskim društvom Bobovec leta 2013 uredila občinski sadovnjak tik ob OŠ Radlje ob Dravi, poleg igral, v velikosti približno 4832 m2. S skupnimi močmi so zasadili 51 različnih starih avtohtonih sort jablan na sejancu, in sicer Carjevič, Zlata parmena, Krivo pecelj, Bobovec, Jonatan, London peping in Boskopski kosmač.

Že ob zasaditvi pa so na občini napovedali, da bodo del pridelka namenili za malice otrok v OŠ Radlje ob Dravi in v vrtcu, iz ostalega pridelka pa naredili sok in mošt za protokolarna darila občine. Zdaj pa je nastopil čas, da so prvo letino pobrali in jo, sodeč po besedah župana, predali najmlajšim.

“Ko smo v Radljah ob Dravi pred 15 leti snovali in načrtovali Sadjarski center smo imeli v mislih poleg predelave jabolk v sokove, mošt, kis, žganje,tudi pridelavo konzumnih sort jabolk. V teh dneh, ko je na vrsti pospravljanje pridelka smo se skupaj z zavodom Radela odločili za simbolično gesto in prvi pridelek jabolk podarili OŠ Radlje ob Dravi in s tem oboji dokazali, da s projektom samooskrbe in kratkih prehranjevalnih verig mislimo resno oziroma to že delamo,” je na Facebooku zapisal župan mag. Alan Bukovnik.

Zaposlitveni center Radela z uradnim imenom Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Radlje ob Dravi je ustanovilo Slovensko združenje za duševno zdravje Šent ob podpori Občine Radlje ob Dravi in tamkajšnjega urada za delo. Z ustanovitvijo Zavoda Radela so se tudi na območju občine Radlje ob Dravi in širše odprle možnosti za zaposlovanje invalidov v delovnem okolju, ki je primerno njihovim sposobnostim in delovnim zmožnostim. Zaposleni pod stalnim in neposrednim vodstvom opravljajo različna dela na področju vzdrževanja zelenih površin, kot so košnja trave, sajenje rož, zalivanje, pletje, čiščenje cestnih robnikov in tudi druga enostavna dela.

“Jabolka so pridelana v občinskem sadovnjaku na sejancih in visokodebelnih starih sortah, kar pomeni, da škropiva niso uporabljena in sadovnjak stoji manj kot 100 metrov stran od šole. Hvala za razumevanje tudi vodstvu naše šole, da smo lahko prvo pridelano sadje v občinskem sadovnjaku podarili našim otrokom“.

Župan pa se je ob tem preko družbenega omrežja Facebook še enkrat zahvalil vsem na šoli. “Še enkrat zahvala OŠ Radlje ob Dravi za razumevanje naših prizadevanj za zdravo prehrano.”

Na šoli so ob fotografiji zapisali Ob fotografiji zapisali: “Preden jih pospravimo, jih še malo razstavimo.”

Pri tem naj še povemo, da je občina s Sadjarskim društvom Bobovec in Čebelarskim društvom Radlje ob Dravi podpisala Sporazum o sodelovanju, ki ureja vzdrževalna dela nasada. Omeniti pa je tudi treba, da to ni edini sadovnjak, ki ga premore občina, dve leti kasneje, leta 2015, so namreč skupaj s sadjarskim društvom ob osnovni šoli in vrtcu v Vuhredu posadili še en nasad avtohtonih vrst sadja.

Vir: Občina Radlje ob Dravi, Facebook mag. Alan Bukovnik