Search
Close this search box.

V občini Prevalje z naložbo do boljše oskrbe z vodo

Občina Prevalje v kratkem začenja z izvajanjem projekta vodooskrbe, s katerim bodo predvidoma do konca prihodnjega leta na javni vodovod priključili nekaj čez 30 objektov na območju Brinjeve gore, za prebivalce Leš in Šentanela pa zagotovili zanesljivejšo oskrbo. Projekt je vreden 2,7 milijona evrov z DDV in je eden večjih projektov v občini.

Projekt ureditve vodooskrbe na omenjenih območjih je občina pripravljala več let in morala zanj pridobiti tri gradbena dovoljenja. Prav tako je prejela 780.000 evrov nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, ostalo bo dodala sama iz letošnjega in proračuna za prihodnje leto, je na današnji novinarski konferenci povedal župan Občine Prevalje Matic Tasič.

Izvajalec gradbenih del je že izbran, to je podjetje Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Temnikar, medtem ko javno naročilo za izbiro izvajalca strokovnega nadzora nad investicijo še poteka in bo predvidoma zaključeno konec tega tedna. Po zaključku del bo potrebno za vse navedene odseke pridobiti tudi uporabna dovoljenja, ki so pogoj za priključitev na javni vodovod.

Projekt je sestavljen iz treh sklopov. Prvi zajema izgradnjo vodovoda Stražišče (2. faza) na območju Brinjeve gore, drugi izgradnjo vodohrana Sirk in napajanje na Lešah, tretji pa izgradnjo vodovoda Šentanel z zagotovitvijo dodatnega vodnega vira.

“Ne gre samo za priključitev na javni vodovod, ampak tudi za povečanje količine in izboljšanje ustreznosti vodovodov, ki so bili že stari in jih je treba ustrezno prenoviti,” je razložil Tasič.

S tem bodo po njegovih besedah zagotovili to, kar je v občini še manjkalo pri zagotavljanju zdrave pitne vode v strnjenih naseljih. Gre za območja, kjer se je v zadnjem desetletju povečalo število objektov. Letos so denimo opravili več kot 50 brezplačnih prevozov vode do posameznih zajetij oz. posameznikov.

Projekt bodo letos začeli z deli na sklopu izgradnje vodovoda Stražišče (2. faza), ostalo je predvideno v prihodnjem letu. Sicer pa po županovih besedah na področju vodooskrbe v občini manjka še zamenjava starih dolinskih salonitnih cevi za ustreznejše. Kjer v občini izvajajo gradnjo, te cevi že zamenjujejo, sicer pa je to po Tasičevih besedah ločen projekt, v katerem je načrtovana zamenjava salonitnih cevi v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem.

Projekt vodooskrbe v prevaljski občini je eden od večji aktualnih projektov, ne pa največji. Trenutno finančno največji projekt je ureditev parka Jezero, v okviru katerega že poteka gradnja plezalnega centra, podrobnejše načrtovanje samega parka pa še poteka. Celotna ureditev mora biti končana do konca avgusta prihodnje leto.

Po nedavni izredni seji občinskega sveta zaradi dolgotrajne obnove ceste skozi mesto pa po Tasičevih besedah gradnja poteka pospešeno, upa, da bodo dela končana skladno z obljubo, to je do konca letošnjega leta. Glavni investitor obnove je sicer direkcija za infrastrukturo.

Dogodki