Search
Close this search box.

V Dravogradu je potekala 4. redna seja. Med drugim so podali mnenje k imenovanju ravnateljice Vrtca Dravograd

V Dravogradu je v četrtek, 23. 2. 2023, potekala 4. redna seja Občine Dravograd.

Z imenovanjem g. Roberta Plimona s 01.03.2023 na funkcijo nepoklicnega podžupana je bilo potrebno namesto njega v svet Javnega zavoda Dravit in v Odbor za cestno komunalne zadeve-OCKZ  imenovati nadomestna člana. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja je Občinski svet na to mesto v OCKZ imenoval Metko Jeromelj in v Svet JZ Dravit g. Ferda Abrahama.

Občinski svet je podal tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico VVZ Vrtec Dravograd in kot ustreznejšo kandidatko ocenil go. Natašo Gabor ter tudi podal soglasje k imenovanju ge. Lidije Štruc za direktorico Knjižnice Dravograd.

Občinski svet je tudi obravnaval predlog proračuna s prilogami za leto 2023 in ga v drugem branju tudi potrdil. Višina proračuna znaša 17.254.897 eur. Glavnina je namenjena investicijam s področja izgradnje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vič, cestne infrastrukture, izgradnji poslovne cone Otiški Vrh II, protipoplavni zaščiti ob reki Dravi in Meži, nakupu stanovanj in turističnim projektom ( Bukovska ledenica, Koroška 100 let pozneje…), izdelavi projektov za prijavo na novo evropsko finančno perspektivo  ter izvajanju obveznih nalog Občine ( predšolska in šolska dejavnost, sociala, zdravstvo…).

Celotno sejo, si lahko pogledate TUKAJ.

Besedilo: Občina Dravograd

Dogodki

V Dravogradu je v četrtek, 23. 2. 2023, potekala 4. redna seja Občine Dravograd.