Search
Close this search box.

V domovih za starejše bodo nove cene

V domovih za starejše se obeta nova podražitev cen. Za koliko se bodo cene zvišale?
Fotografija je simbolična

S 1. marcem bodo izvajalci storitve institucionalnega varstva izvedli redno letno uskladitev cen storitev.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost, pristojnem za področje dolgotrajne oskrbe, ocenjujejo, da se bodo povprečne cene storitev institucionalnega varstva starejših uskladile za 2,8 odstotka.

Uskladitev vpliva tako na javne zavode kot koncesionarje, pri čemer pri slednjih ocenjujemo nekoliko višjo stopnjo uskladitve, deloma tudi zaradi stroškov financiranja, ki so vezani na višje obrestne mere.

Uskladitev cen v mesecu marcu se izvaja vsako leto, in sicer izvajalci cene uskladijo upoštevaje rast stroškov dela v javnem sektorju ter rast drugih stroškov storitve, ki so posledica rasti stroškov življenjskih potrebščin.

Ministrstvo za solidarno prihodnost, pristojno za področje dela socialnovarstvenih ustanov, v postopku preverja skladnost predlaganih uskladitev cen z veljavno metodologijo za določitev cen.

Po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se te cene 1. marca usklajujejo po posameznih elementih, ki so stroški dela in stroški materiala in storitev. Stroški dela se usklajujejo glede na spremembe kolektivnih pogodb, drugih predpisov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost.

Stroški se usklajujejo glede na indeks cen življenjskih potrebščin: Stroški materiala in storitev pa se usklajujejo glede na letni indeks cen življenjskih potrebščin. Letne rasti stroškov dela ter stroškov materiala in storitev najkasneje do 15. februarja v letu objavi minister, pristojen za socialno varstvo.

Hkrati pravilnik določa, da lahko izvajalec uskladi ceno tudi, če bi imela rast omenjenih stroškov v obdobju po zadnji uskladitvi vpliv na povečanje cene za več kot tri odstotke. Prav tako bi ceno lahko uskladil v primeru, ko se stroški dela po zadnji uskladitvi spremenijo za več kot 1,5 odstotka.

Ministrstvo je zaradi rasti stroškov pri storitvi, zlasti stroškov za energente in prehrano, zadnjo uskladitev, ki pa je bila izredna, odobrilo oktobra lani. V skladu z njo so se cene oskrbe I, pri kateri je potrebne najmanj osebne pomoči, v standardni dvoposteljni sobi novembra v povprečju uskladile za 1,7 odstotka.

Cene je uskladilo približno 45 izvajalcev, ki so v prvem polletju leta 2023 s storitvijo ustvarili izgubo oziroma so glede na oceno prihodkov in odhodkov do konca leta 2023 pričakovali izgubo.

Vir: GOV.novice

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Pavel
Pavel
1 mesec nazaj

A niso življenjski stroški po Golobu in njegovi vladi nižji za kar nekaj odstotkov tukaj nekdo laze ugibajmo kateri pernati je to !!!

Dogodki

V domovih za starejše se obeta nova podražitev cen. Za koliko se bodo cene zvišale?