Search
Close this search box.

Turistični utrip Slovenj Gradca v preteklem letu predstavlja leto rekordov

Leto 2022 velja za leto, ko se je življenje po nekaj letih prisilne zaustavitve počasi začelo vračati v svoje normalne tirnice. Podobno velja tudi za turistično dejavnost. Odprle so se državne meje in odstranjenih je bilo večino ukrepov proti širjenju koronavirusa, kar je imelo za posledico lažjo organizacijo potovanj znotraj in izven meja domovine.

Do zadnjega junija so bili v veljavi še turistični boni (Bon21), ki jih je bilo mogoče koristiti tudi za nočitve v nastanitvenih kapacitetah. Omenjeni dejavniki so vključno z dobro promocijo in nadgradnjo turistične ponudbe v preteklih letih pripeljali do rekordnega turističnega obiska mestne občine Slovenj Gradec.

V letu 2022 je torej mestna občina Slovenj Gradec po podatkih statističnega urada beležila 36.486 turističnih nočitev (podatki za december so še začasni), kar je za skoraj 7.000 oziroma za četrtino več kot je znašal prejšnji rekord (29.523) iz leta 2019. Z 11.815 turističnimi prihodi so za skoraj 40 % presegli število iz leta 2019 (8.571). Na ravni Koroške so se turistične nočitve v primerjavi z letom 2019 povečale za cca. 21 %, prihodi pa za cca. 26 %.

Primerjava turističnih nočitev v Slovenj Gradcu z letom 2021 izkazuje, da so se nočitve povečale za 9.500 oziroma 35 %, prihodi pa za 3.300 oziroma za 39 %.

Mestna občina Slovenj Gradec je v okviru statistične regije Koroška v letu 2022 ustvarila več kot petino (21,5 %) vseh turističnih prihodov in kar skoraj četrtino (24,4 %) vseh turističnih nočitev.

Povprečna doba bivanja je znašala 3,1 dni, kar je še vedno več kot je bilo povprečje za Slovenijo in Koroško (2,7). To nakazuje, da se gostje v Slovenj Gradcu povprečno zadržujejo več časa, kar je zaželeno tudi v smislu zmanjševanja ogljičnega odtisa turistov, ki ga v tem okolju v največji meri povzroča ravno transport. Prav tako je turistični obisk razmeroma enakomerno razporejen skozi celo leto, kar pomeni, da ni izrazite sezonskosti. 80 % turističnega obiska se zvrsti v 8-ih mesecih, kar je ugodno tudi z vidika pritiska na okolje.

Vedno bolj se številke približujejo tudi predkoronskemu razmerju med tujimi in domačimi turisti, ki je znašalo približno 50:50. Tako je v letu 2022 pri turističnih nočitvah razmerje med domačimi in tujimi turisti znašalo 60:40, pri turističnih prihodih pa 64:39.

Po pregledu podatkov statističnega urada so bili na obisku turisti vseh držav, ki jih urad beleži, razen iz kategorij »druge države in ozemlja Oceanije in Severne Amerike«. Pri tujih gostih se med turističnimi prihodi beleži največ turistov iz Hrvaške, Nemčije, Bosne in Hercegovine, Italije in Avstrije, največ nočitev med tujimi turisti pa so ustvarili turisti iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Nemčije in Italije. Turisti iz držav bivše Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Hrvaška in Srbija) so skupno ustvarili preko 15 % nočitev, kar lahko pripišemo tudi pripravam, ki jih športniki iz teh držav v velikem obsegu izvajajo v občini Slovenj Gradec.

V letu 2022 je Slovenj Gradec pridobil tudi 9 novih nastanitvenih kapacitet različnih vrst in kategorij. Skupno se je število ležišč, namenjenih turistom, povečalo za 74 in kar je prešlo mejo 600 ležišč (v to številko niso vključene nastanitvene kapacitete podjetij, ki jih le ta ponujajo svojim zaposlenim in niso prosto dostopna za turiste).

Vir: JZ Spotur Slovenj Gradec

Dogodki

Leto 2022 velja za leto, ko se je življenje po nekaj letih prisilne zaustavitve počasi začelo vračati v svoje normalne tirnice. Podobno velja tudi za turistično dejavnost. Odprle so se državne meje in odstranjenih je bilo večino ukrepov proti širjenju koronavirusa, kar je imelo za posledico lažjo organizacijo potovanj znotraj in izven meja domovine.