Search
Close this search box.

Tudi v letošnje šolsko leto ponekod z novimi ali prenovljenimi šolskimi prostori

V prvih mesecih novega šolskega leta se bo zaključilo tudi za več milijonov evrov investicij v vrtce in šole, v pripravi pa je tudi še nekaj intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih. Prav tako se jeseni končuje za več kot 20 milijonov evrov vrednih projektov v okviru energetskih sanacij stavb.

Na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024 je bilo za sofinanciranje izbranih 126 projektov (55 za vrtce in 71 za osnovne šole) v skupni vrednosti 114,4 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Doslej je bilo sofinanciranih 26 investicij v vrtce in 39 investicij v osnovne šole. V programu sofinanciranja je trenutno še 29 investicij v vrtce in 32 v osnovne šole. Sofinanciranje poteka skladno s potekom občinskih investicij, zaključek je predviden v letu 2025, so za STA pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Več investicij pa se bo po njihovih navedbah zaključilo še v letošnjem letu, med njimi so dograditve, preureditve in rekonstrukcije pa tudi izgradnje nekaterih novih objektov.

V teku je tudi za nekaj milijonov evrov investicijsko-vzdrževalnih del, prav tako so odobrena intervencijska sredstva. Julija se je začel tudi projekt sanacije odprave posledic neurja na Gimnaziji Litija, ki bo zaključen do konca leta. Projekt je vreden 1,44 milijona evrov, od tega ministrstvo zagotavlja 1,04 milijona evrov. V pripravi pa je še nekaj intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih in poplavah.

Letošnjo jesen bo končanih tudi za več kot 20 milijonov evrov vrednih projektov v okviru energetskih sanacij stavb. Prav tako je bilo letos po navedbah ministrstva zagotovljenih 1,4 milijona evrov sredstev za vgradnjo dvigal in drugih prilagoditev objektov na več kot 15 zavodih, in sicer v skladu z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, po katerem je treba do konca leta 2025 zagotoviti primerno prilagoditev obstoječih javnih objektov z odpravo ovir.

STA objavlja tabele nekaterih investicij na področju vzgoje in izobraževanja.

Tabela investicij v vrtcih, ki se bodo zaključile v letu 2023, in njihova vrednost:občina projekt v vrtcu vrednost (EUR) ——————————————————————— Komen dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel 1.044.625,00 Log-Dragomer prizidek vrtca Dragomer 396.301,77 Mozirje razširitev vrtca Mozirje 1.568.310,00 Veržej izgradnja vrtca Veržej 1.803.205,74 Vransko ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Vransko 106.991,27 Zreče prizidava in rekonstrukcija vrtca Zreče 1.939.506,13

Tabela investicij v osnovnih šolah, ki se bodo zaključile v letu 2023, in njihova vrednost:občina projekt v osnovni šoli vrednost (EUR) ————————————————————————————- Benedikt delna preureditev in razširitev OŠ Benedikt 944.756,15 Bovec izgradnja športne dvorane v Bovcu 6.573.647,57 Maribor ureditev telovadnice OŠ F. P. in OŠ B. K. Maribor 3.169.426,61 Mozirje razširitev OŠ Mozirje 1.639.260,73 Pivka izgradnja dvorane Šmihel v občini Pivka 561.200,00 Rogašovci rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij 398.439,19 Slovenj Gradec prizidek in rekonstrukcija OŠ Podgorje 658.885,40 Slovenj Gradec prizidek in rekonstrukcija Tretje OŠ Slovenj Gradec 1.852.759,10 Solčava telovadnica Solčava 1.259.028,30 Šmarješke Toplice rekonstrukcija OŠ Šmarjeta 2.478.216,50 Črnomelj dograditev OŠ Dragatuš 3.159.081,34 Jesenice ureditev telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja 850.261,45 Murska Sobota dograditev učilnic OŠ IV. Murska Sobota 392.765,32 Škofja Loka rekonstrukcija in nadzidava OŠ Jela Janežiča 1.700.000,00

Tabela investicijskih projektov na področju srednjih šol, dijaških domov, zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in drugih centrov, ki so v teku, in njihova vrednost:projekt vrednost (EUR) ———————————————————————- intervencijska pot ob Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana 288.261 avla, učilnica, jedilnica na Sr. zdr. šoli Murska Sobota 847.503 rekonstrukcija kuhinje v SŠ Veno Pilon Ajdovščina 1.551.327 zamenjava strešne kritine na SGTŠ Radovljica 194.905 gradnja dodatnih prostorov Dvojezične SŠ Lendava 530.762 dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad 4.516.006 nakup tiskarske opreme – Državni izpitni center 515.067 pridobitev zemljišča pod dvorano TŠC Maribor 383.800 nakup parkirnih mest SEŠLJ Roška 486.268 pridobitev in obnova stanovanjske enote Mladinski dom MB 445.000 pridobitev in obnova stanovanjske enote VIZ Višnja Gora 474.500 pridobitev in obnova stanovanjske enote SC Planina 393.600 pridobitev in obnova stanovanjske enote ZVI Logatec 420.000

Tabela odobrenih sredstev v letu 2023 za investicijsko-vzdrževalna dela na objektih in opremi:investicijsko-vzdrževalna dela skupna vrednost (EUR) ————————————————————— srednješolski zavodi (141 vlog) 4.598.636,06 dijaški domovi (18 vlog) 911.724,09 vzgojni zavodi (28 vlog) 582.007,34

Tabela odobrenih intervencijskih sredstev v letu 2023:intervencijska sredstva skupna vrednost (EUR) ————————————————————— srednješolski zavodi (20 vlog) 611.280,33 dijaški domovi (6 vlog) 158.142,25 vzgojni zavodi (8 vlog) 141.046,08

Po navedbah ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v pripravi še 11 intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih in poplavah, za katere še niso znane vrednosti sanacij in bodo predvidoma zaključena do konca leta 2023. To so:
– sanacija tal poplavljene telovadnice v Biotehniškem centru Naklo,
– odstranitev dreves po neurju pri Dijaškem domu Lizika Jančar,
– sanacija posledic neurja v telovadnici Dijaškega doma Drava,
– sanacija v Srednji šoli Ravne, Višji strokovni šoli Ravne in MIC Ravne,
– sanacija poškodovane strehe, sten in polomljenih dreves v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Murski Soboti,
– sanacija tal, električne napeljave, aparatov in pohištva v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik,
– sanacija bazenske tehnike v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik,
– sanacija parketa v telovadnici, strehe in stropa v Gimnaziji Kranj,
– sanacija škode v dvorani na Dvojezični šoli Lendava,
– sanacija poškodovanega objekta Srednje šole Muta,
– sanacija poškodovane strehe, podrtih ograj in podrtih dreves v Biotehniški šoli Rakičan.

Tabela projektov v okviru energetskih sanacij evropske kohezijske politike 2014-2020, ki bodo končani letos jeseni, ter njihova vrednost:stavba za energetsko prenovo površina v m2 vrednost (EUR) ———————————————————————————- Srednja zdravstvena šola Ljubljana 5.562 3,1 mio tri stavbe Šolskega centra Nova Gorica 14.137 5,5 mio Center šol. in obšol. dejavnosti (CŠOD) Soča 3.219 2,7 mio dve stavbi CŠOD Štrk 1.235 1,5 mio dve stavbi SESGŠ Kranj in SŠ Izola 9.214 2,3 mio Dijaški dom Vič 13.215 4,6 mio Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 8.847 1,3 mio

Tabela investicij na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in njihova vrednost:investicija vrednost (EUR) ———————————————————————————————- sofinanciranje videokonferenčnega sistema na Arnesu 2023/24 in 2024/25 80.000 anketni sistem 1ka na Arnesu 2023/24 29.000 progr. oprema Microsoft za vzgojno-izobraževalne zavode 4.842.000 progr. oprema univerz v LJ, MB, na Primorskem, NUK, CTK in FIŠ 2023, 2024, 2025 3.078.698 zagotavljanje protivirusne zaščite za vzgojno-izobraževalne zavode 2023, 2024, 2025 24.388 nabava IKT vzgojno-izobraževalnim zavodom še ni znana

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in STA

V prvih mesecih novega šolskega leta se bo zaključilo tudi za več milijonov evrov investicij v vrtce in šole, v pripravi pa je tudi še nekaj intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih. Prav tako se jeseni končuje za več kot 20 milijonov evrov vrednih projektov v okviru energetskih sanacij stavb.