Tretja razvojna os: Izgradnja tega kraka avtoceste je za malo gospodarstvo Koroške regije izrednega pomena

Izjava za javnost!

Koroške Območne obrtno-podjetniške zbornice in sicer OOZ Ravne na Koroškem, OOZ Slovenj Gradec, OOZ Dravograd in OOZ Radlje ob Dravi ter OOZ Velenje, ki ležimo ob načrtovani 3. razvojni osi, smo ogorčeni nad zavlačevanjem in spreminjanjem že dogovorjene časovnice izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Izgradnja tega kraka avtoceste je za malo gospodarstvo Koroške regije izrednega pomena.

Upravičeno pričakujemo, da se tudi v naši regiji čim prej poskrbi za sodobno cestno infrastrukturo, ki bo zagotavljala varnost v prometu in gospodarski, družbeni ter socialni razvoj regije. Območne obrtno-podjetniške zbornice opozarjamo na nujnost takojšnega pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško in s tem vpliv na gospodarski razvoj regije. Zahtevamo spoštovanje že danih zavez, opredeljenih v podpisanem protokolu.

Koroško gospodarstvo se krepi, na še boljše gospodarske rezultate pa ima vsekakor vpliv tudi dobra prometna infrastruktura. Zdaj imajo naši koroški obrtniki in podjetniki boljšo prometno povezavo v sosednjo Avstrijo kot pa v osrednjo Slovenijo. Do avtoceste v Avstriji jih namreč loči le 20 minut vožnje, medtem ko do slovenske avtoceste potrebujejo najmanj 1,5 ure. To se odraža tudi v tem, da mnogi koroški obrtniki posle iščejo v sosednji Avstriji. Zaradi zaostrovanja poslovanja slovenskih podjetij v Avstriji pa vse več koroških obrtnikov razmišlja, da bo svojo dejavnost preneslo v Avstrijo oziroma so to že pričeli izvajati!

Zato zahtevamo, da se izgradnja 3. razvojne osi na odseku Velenje – Slovenj Gradec, kjer so prostorski akti sprejeti že vse od leta 2013, prične tako kot nam je bilo s protokolom obljubljeno! To je v letu 2019! Na tem odseku niso nastale nikakršne objektivne okoliščine, ki bi ovirale pričetek gradnje v letošnjem letu.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije