To so novosti, ki jih je danes sprejela vlada

Vlada je na današnji 317. dopisni seji sprejela nekaj dodatnih ukrepov za obvladovanje epidemije.

Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje je vlada izdala odlok o spremembi odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19. 

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covid19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

  • je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (covid-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,
  • je prebolela covid-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
  • je prebolela covid-19 kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (Covid-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva covid-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva. 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 10. januarja 2022.

Preberite tudi: Karantena od ponedeljka skrajšana na sedem dni. Na Brdu o delovanju gospodarstva v razmerah rasti števila okužb

Vlada podaljšala veljavnost ukrepa o povrnitvi stroškov zaradi vzpostavitve rdeče cone 

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 98. člena zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19. 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZNUPZ) v 98. členu določa, da se izvajalcem socialnovarstvenih storitev institucionalno varstvo za obdobje od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2021 iz proračuna Republike Slovenije povrnejo stroški, ki so nastali zaradi vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu. 

Z ukrepom podaljšanja financiranja se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu, kar dodatno pripomore k zamejitvi okužb v zavodih, kjer prebiva najranljivejši del prebivalstva. Vzpostavitev rdeče cone pri izvajalcu je velika finančna obremenitev. 

Vlada lahko ta ukrep podaljša s sklepom, ki  se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za največ za obdobje šestih mesecev. Vlada ukrep podaljšuje do 30. junija 2022.

Vlada podaljšuje  ukrep financiranja zunanje nastanitve, najema dodatnih kapacitet in izpada zaradi nezasedenosti

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covida-19.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 v 83. členu določa, da se iz proračuna Republike Slovenije, za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje zunanje nastanitve uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo s covidom-19, kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet in kritje najema dodatnih prostorov. Vlada Republike Slovenije lahko ta ukrep podaljša s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za največ šest mesecev.

Z ukrepom podaljšanja financiranja je treba zagotoviti sredstva za kritje najema dodatnih prostorov. Prav tako je treba zagotoviti sofinanciranje zunanje nastanitve za uporabnike s potrjeno okužbo s covidom-19. Za čim večjo zaščito stanovalcev in zaposlenih je tako treba zagotoviti zadostna sredstva za najem dodatnih prostorov in prav tako sredstva za sofinanciranje zunanje namestitve uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo s covidom-19. 

Vlada Republike Slovenije ukrepe podaljšuje do 30. junija 2022.

Vlada podaljšala možnost omejevanja stikov, če je to nujno 

Vlada je sprejela tudi sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 87. člena zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ter ga objavi v uradnem listu.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covida-19 v 87. členu, določa, da v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2 v socialno varstvenem zavodu, lahko za izvajanje ukrepov omejevanja covida-19 zaradi varovanja javnega zdravja oziroma pravic drugih, direktor socialno varstvenega zavoda s sklepom omeji stike stanovalcev in zapuščanje zavodskega območja, če z drugimi možnimi ukrepi ni mogoče doseči namena iz tega člena. Direktor o sprejemu sklepa obvesti stanovalce in zaposlene. Omejitev se lahko odredi le za čas in v obsegu, ki je nujno potreben za zagotovitev njenega namena. Socialno varstveni zavod med trajanjem ukrepa ob upoštevanju svojih realnih možnosti spodbuja druge načine ohranjanja stikov stanovalcev z njihovimi družinskimi člani in drugimi osebami, v skladu z njihovimi individualnimi potrebami. Direktor socialno varstvenega zavoda vsakih sedem dni presodi obstoj razlogov navedenih v členu. Omejitev preneha, ko razlogi zanjo niso več podani.

Vlada lahko ta ukrep podaljša s sklepom, ki  se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za največ za obdobje šestih mesecev. Vlada ukrep podaljšuje do 30. junija 2022.

Vir: Vlada RS