Search
Close this search box.

To so najboljše inovacije v koroški regiji za leto 2020

GZS Koroška gospodarska zbornica je nagradila najboljše inovacije.

Kot so pojasnili pri GZS Koroška letošnja bera priznanj predstavlja 8 zlatih, 5 srebrnih in 4 bronasta priznanja. Na podelitvi je priznanja prejelo deset direktorjev prijavljenih družb, ki jih bodo nadalje v njihova podjetja prenesli preko 120-im inovatorjem in inovatorkam.

Na dogodku v sklopu razširjene seje Upravnega odbora GZS Koroške gospodarske zbornice sta priznanja podelila gelgeneralna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sonja Šmuc in predsednik Upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiž.

Pri GZS Koroška so še pojasnili, da je na letošnji razpis prispelo 17 zelo kakovostnih inovacij, kar kaže na pomen inoviranja tudi v zahtevnih okoliščinah, na kar je opozoril predsednik komisije za inovacije Matjaž Aberšek.

Inovacije odražajo tudi panožno strukturo gospodarstva regije, prevladujejo inovacije iz predelovalnih dejavnosti in digitalne, so dodali pri GZS Koroška in sproročili, da so na nacionalni nivo uvrščene štiri najbolje ocenjene zlate inovacije.

ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE ZLATE INOVACIJE:

1. SIJ Metal Ravne d.o.o.: Specialna nerjavna jekla za nuklearno industrijo

2. Bijol d.o.o.: Kombinirano gasilsko vozilo 6×6

3. SIJ Ravne Systems d.o.o.: Razvoj nove generacije 3% Cr jekla za hladno valjanje

4. Ekstera d.o.o.: Betonski tlakovci z dodanimi uporabljenimi livarskimi peski

PREJEMNIKI BRONASTIH PRIZNANJ

Nagrajenec: Nieros Metal d.o.o., Slovenj Gradec

Naslov inovacije: Dezinfekcijska bariera za kolesa (2016-933)

Inovatorji: Tadej Štruc, Aleš Kupljen, Gregor Čekon, Simon Jevšnikar.

Produktna inovacija predstavlja nov izdelek – stroj, ki omogoča učinkovito in uspešno dezinfekcijo koles vozičkov za potrebe prevoza hrane v živilski industriji. Inovatorji so ob predhodnih izkušnjah razvili nov stroj iz nerjavnega jekla, ki zagotavlja varčno porabo vode in energije ter minimalno potrebno porabo dezinfekcijskega sredstva. Podjetje NIEROS Metal inovacijo trži preko prodajne mreže po vsem svetu.

Nagrajenec: Adient Slovenj Gradec d.o.o, Slovenj Gradec

Naslov inovacija: Avtomatsko čiščenje poliuretanskih modelov s CO2

Inovatorja: Jože Sušec, Igor Krenker.

Inovacija zajema avtomatsko čiščenje ločilnega sredstva iz poliuretanskih modelov s suhim ledom. S procesno inovacijo, ki so jo razvili sami v podjetju Adient Slovenj Gradec,  so poskrbeli predvsem za zdravje in varnost pri delu za operaterje, za avtomatizacijo procesa in predstavlja velike ekološke prednosti. Avtomatizacija je implementirana tudi v proizvodnjo na Poljskem in je v okviru korporacije Adient umeščena med najboljše prakse.

Nagrajenec: Grammer Automotive Slovenija d.o.o., Slovenj Gradec

Naslov inovacije: Avtomatiziran proces montaže gumi odbojnikov

Inovatorji: Viktor Poberžnik, Marijan Pogorelc, Dani Breznik (M.O.D.B.).

Procesna inovacija obsega v celoti avtomatiziran proces montaže vzglavnika za vozilo A8. Z novo napravo so pohitrili proizvodni proces, bistveno izboljšali varnost in ergonomijo dela ter odpravili riziko napak tekom proizvodnega procesa ter zagotovili kakovost končnih izdelkov. Koncept je možno uporabiti tudi v drugih v podjetjih skupine Grammer AG za konkurenčnost pri pridobivanju projektov.

Nagrajenec: Grammer Automotive Slovenija d.o.o., Slovenj Gradec

Naslov inovacije: Naprava za montažo vzmeti v plastični modul

Inovatorji: Igor Potočnik, Poberžnik Viktor, Dani Breznik (M.O.D.B.).

Napravo za montažo vzmeti je integrirana v linijsko postavitev za izdelavo vzglavnika BMW. Z njo so odpravili ročno delo, pospešili proizvodnjo in zagotovili 100% prisotnost vstavljenih vzmeti, kar vse je omogočilo bistveno izboljšanje ergonomije dela in odpravo rizika napak. Naprava, ki omogoča varno, fleksibilno in procesno zanesljivo delo je obenem uporabna na podobnih proizvodnih linijah v drugih podjetjih skupine Grammer AG.

PREJEMNIKI SREBRNIH PRIZNANJ:

Nagrajenec: : Nieros Metal d.o.o., Slovenj Gradec

Naslov inovacije: Parno vlažilna komora (8200-930-001)

Inovatorji: Alojz Mulec, Andrej Jezeršek, Bojan Bricman, Tadej Štruc.

V komori z vodno paro, namenjeni posebni obdelavi delov v avtomobilski industriji, se izvaja inovativna rešitev postopka vlaženja izdelkov, ki vsebujejo les, lesno maso. Stroj, razvit v podjetju Nieros Metal, zagotavlja ustrezno varnost, je enostaven za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, je varčen pri uporabi  vode in energije ter je sestavljen iz komponent, ki jih je v večini možno reciklirati.

Nagrajenec:  Kopa d.d., Slovenj Gradec

Naslov inovacije: Kopa Maps

Inovatorji: Andrej Krevh, Luka Pečnik, Rok Potočnik, Renata Cigale, Vika Krajnc, mag. Roman Rener (GIS), Miran Janežič (GIS), Vojmir Drašler (MZI), Maša Malovrh (Založba Beletrina).

Spletna aplikacija Kopa Maps je slovenski mestni e-vodnik, namenjen gibalno oviranim osebam. Aplikacija je produktna in družbena inovacija, ki nudi informacije o institucijah ter opremljenost z dostopnimi simboli, ki ustrezajo mednarodnim opisom: locira, ponudi izbor institucij, vodi uporabnika in poda krajši opis. Uporabnikom je na voljo brezplačno ter podpira slovensko in angleško jezikovno različico, čemur se prilagaja tako vsebina, kot tudi navigacijske možnosti. Z željo, da Koroška postane najnaprednejša regija za mobilnost invalidov, bo aplikacija razvijala in širila uporabo na druge ranljive ciljne skupine ter širšo javnost, ob vključenosti kartografskih elementov tako v Sloveniji kot v tujini.

Nagrajenec: SIJ Ravne Systems d.o.o., Ravne na Koroškem

Naslov inovacije: Šaržirna naprava 4t

Inovatorji: Nejc Gorinšek, Janez Orešnik, Tomaž Vogel, Igor Vušnik, Valerija Mandl.

Šaržirna naprava je učinkovita rešitev za težave kot so visoki stroški dela, nizka produktivnost, nevarno delovno okolje, s katerimi se srečujejo v težki industriji predelave kovin. Inovacija predstavlja  napredne proizvodne procesne in prototipne tehnologije. Avtomatizacija dela omogoča delo operaterjev z varne razdalje, hitro in učinkovito polnjenje peči, s čemer se poveča produktivnost in zmanjšajo obratovalni stroški. Gre za prvo takšno napravo v Sloveniji, ki združuje sistem obračanja, napreden varnostni sistem in popolni nadzor nad transportom materiala z vibriranjem. Izdelek sledi najvišjim standardom varnosti izdelave in varnega obratovanja.

Nagrajenec: SIJ Ravne Systems d.o.o., Ravne na Koroškem

Naslov inovacije: Vodila za simulatorje vožnje v avtomobilski industriji

Inovatorji: Marko Miklavc, Tilen Ravlan, Andreja Novak Mesarič, Nina Ovnič, Toni Lah, Milan Simetinger, Tanja Stopernik, Mira Praunseis, Dušan Jagodič (Brusilna tehnika d.o.o.).

Podjetje SIJ Ravne Systems je v sodelovanju s podjetjem BOSCH izdelalo visoko zahtevna vodila za simulatorje vožnje v avtomobilski industriji. Razvoj inovacije je predstavljal velik izziv z vidika novega materiala in geometrijskih toleranc (+/-0,01mm) do 50 metrov dolgega sestava (do 7 delov). Potrebno je bilo zasnovati in izbrati nova orodja, tehnologijo in toplotno obdelavo, ob sodelovanju različnih profitnih centrov v podjetju, ter kupcu svetovati o izvedbi projekta ob upoštevanju kvalitativnih in ekonomičnih omejitvah. Prvi del projekta je zajemal izdelavo vodil za avtomobilsko industrijo za naročnike Daimler, Renault in BMW. Uspešna izvedba je hkrati referenca za druge kupce, hkrati pa so ideje, znanja in inovacije, razvite pri tem projektu, uporabne tudi na drugih področjih in izdelkih, tudi v drugih segmentih industrije, kot sta letalska in ladijska industrija.

Nagrajenec: SIJ Ravne Systems d.o.o., Ravne na Koroškem

Naslov inovacije: CNC brušeno ozobljenje na nožih za industrijo kartona

Inovatorji: Marko Miklavc, Tilen Ravlan, Andreja Novak Mesarič, Nina Ovnič, Toni Lah, Milan Simetinger, Tanja Stopernik, Mira Praunseis, Dušan Jagodič (Brusilna tehnika d.o.o.).

Noži za rezanje kartona z brušenimi zobmi so inovativen produkt in spadajo v skupino izdelkov z visoko dodano vrednostjo podjetja SIJ Ravne Systems. Podjetju je z razvojem nove tehnologije uspelo znižati proizvodne stroške ter zagotoviti večjo ponovljivost oziroma avtomatizacijo, ožje (boljše) tolerance, povečati zanesljivost in tipsko, do določene mere, poenotiti širok nabor izdelkov, ki jih izdelujejo iz vrhunskega orodnega jekla sestrskega podjetja SIJ Metal Ravne. Kupcem na primarno evropskem trgu zagotavljajo višjo kvaliteto, zmanjšujejo potrebe po zalogah s standardizacijo in tehničnim svetovanjem, v skladu z idejo vitke proizvodnje. Podjetje z inovacijo dosega povprečje rasti tržnega deleža 12%/ letno, povečanje kapacitet zaradi razvoja novega postopka izdelave pa daje možnosti povečanja tržnega deleža za 25%, brez dodatnih investicij v nove stroje.

PREJEMNIKI ZLATIH PRIZNANJ:

Nagrajenec: Skupina stroka.si, Stroka produkt d.o.o., Radlje ob Dravi

 Naslov inovacije: Integrirana platforma za podporo terenskemu delu, podprta z IOT monitoringom in obogateno resničnostjo.

Inovatorji: Miha Grobovšek, Nace Štruc, Monika Kovačič, David Miško, Rok Sobiech, Matic Paradiž, Sandi Markon, Marko Prot, Romana Lesjak, Nina Šavc, Rosvita Viltužnik, Andrej Filipi, Brina Belšak, DCC oddelek.

Platforma FARSIGHT je namenjena izzivom terenskega dela z uporabo obogatene in virtualne resničnosti. Organizacijam za delo na terenu omogoča boljše načrtovanje in izvedbo operacij, upravljanje delovnih sredstev ter boljši pregled dejanske prostorske situacije (GIS podatki, 2D zemljevidi obogateni s 3D fotogrametričnimi modeli) – s prilagoditvijo na naprednejše naprave, ki temeljijo na internetu stvari (IoT letalniki/droni, pametne ure, pametna očala, različni senzorji). Izkoriščanje prednosti AI (strojnega učenja) in prediktivna analitika zagotavljata varnejše in lažje delo terenskih ekip ter preglednost nad učinkovitostjo in izrabo delovnih sredstev. Za najbolj kompleksne regulatorne scenarije in projekte, kjer je potrebno zagotoviti nesporno transparentno revizijsko sled, je v uporabi tehnologija veriženja blokov. V projekt se poleg slovenskega podjetja Stroka produkt v okviru Skupine Stroka vključujejo partnerji iz različnih držav na evropskem in širšem nivoju.

Nagrajenec: Ekstera d.o.o., Prevalje

Naslov inovacije: Predelava odbrusa v legirni dodatek

Inovatorji: Jure Naglič, Dušan Strmčnik, Uroš Kozel, Andraž Strmčnik, Tilen Šumah, Silvin Lesnik (Togo d.o.o.), Ivan Oto (LRK d.o.o.).

Kombinirana inovacija temelji na predelavi proizvodnega odpadnega materiala v nov kakovosten proizvod in sicer za izdelavo visoko legiranih briketov za uporabo v metalurgiji. S to transformacijo so zelo povečali uporabo odbrusa v metalurški industriji z namenom direktne uporabe pri legiranju visoko kakovostnih jekel. Ker gre za ponovno uporabo surovine, inovacija obenem močno zmanjšuje tudi specifično porabo energije pri pridobivanju legur. Inovacija je pomembna tehnološka rešitev, za katero je podjetje vložilo tudi Patent in zaščitilo intelektualno lastnino, ima pa velik potencial tako v slovenskem prostoru kot na mednarodnih trgih.

SIJ Ravne Systems d.o.o., Ravne na Koroškem

Naslov inovacije: Optimizacija parametrov toplotne obdelave plaščev za kontinuirno litje aluminija

Inovatorji: Alen Šapek, Gregor Večko, Cveto Barbič, Mirjana Lihteneger Vidmajer, Marjan Kotnik, Samo Gerkšič, Ksenija Sep Keček, Kerstin Chadil (Materials Center Leoben).

Kovani plašči za kontinuirno litje aluminija prestavljajo pomemben program podjetja, kjer so zaradi vse večjih zahtev kupcev poiskali tehnično rešitev izboljšanja parametrov toplotne obdelave. Razvojna multidisciplinarna ekipa je po obdobju intenzivnih testiranj razvila novo tehnologijo, ki rezultira v boljši kakovosti procesa in v rasti naročil, torej so uspešno zadostili potrebam kupcev. Glavni atribut inovacijske rešitve sta hitrejše doseganje livnih hitrosti in daljša življenjska doba. Gre za rešitev tako za podjetje samo kot v mednarodnih razsežnostih, saj podjetje, ki deluje globalno, dosega večjo tržno prednost in obenem boljšo kakovost produkta.

Nagrajenec: TROIA d.o.o., Slovenj Gradec

Naslov inovacije:  TROIA AR Platforma

Inovatorji: Primož Sevčnikar, Urh Lednik, Amadej Mlinarič, Tomaž Pritržnik, Gregor Kavšček, Miha Verbič, Matjaž Breznik, Lidija Kržišnik Vidmar, Sara Lampret.

Platforma TROIA AR je inteligentna spletna platforma, v okviru katere deluje skupek aplikacij obogatene resničnosti, ki zajemajo možnosti uporabe v vseh industrijah. Združuje obogateno resničnost z zalednimi informacijskimi sistemi ter podatke, v realnem času in s pomočjo računalniško ustvarjenih informacij, pošilja v pametna AR očala, pametne telefone in tablice. Platforma TROIA AR ponuja pet aplikacij obogatene resničnosti, ki organizacijam omogočajo varnejše, bolj učinkovito in varčno vzdrževanje sredstev. Z zmožnostjo prilagoditve glede na potrebe in želje podjetja je inteligentna spletna platforma primerna za vse organizacije, ki želijo povečati produktivnost ter zmanjšati stroške in število napak, z inovacijo pa so najbolj prisotni v energetskem in zdravstvenem sektorju. Ob prejetih mednarodnih nagradah je inovacija na mednarodnem nivoju zaščitena kot blagovna znamka T-SENS.

Nagrajenec: Ekstera d.o.o., Prevalje

Naslov inovacije: Betonski tlakovci z dodanimi uporabljenimi livarskimi peski

Inovatorji: Jure Naglič, Dušan Strmčnik, Uroš Kozel, Peter Polak (Peter Polak s.p.), Vanja Šnabl (Gramoznica Pačnik d.o.o.).

Bistvo inovacije je tehnični izum uporabe predelanih odpadnih livarskih peskov v procesu izdelave betonskih mešanic za betonske tlakovce. Novost je tudi zaščitena kot intelektualna lastnina in patentirana. Inovacija skozi proces in nov izdelek rešuje stroške izdelave izdelkov in znižuje obremenitev okolja. Ekološki betonski tlakovci so z uporabo odpadnega livarskega peska in filtrskega prahu odličen primer krožnega gospodarstva, kjer se združujejo znanje, kapacitete in viri v lokalnem okolju. Inovacija zmanjšuje obremenitev okolja, saj na inovativen način s predelavo in ponovno uporabo sekundarnih surovin znižuje CO2 odtis, izboljšuje konkurenčnost domačega gospodarstva in omogoča ohranjaje delovnih mest.

Nagrajenec: SIJ Ravne Systems d.o.o., Ravne na Koroškem

Naslov inovacije: Razvoj nove generacije 3% Cr jekla za hladno valjanje

Inovatorji: Alen Šapek, Samo Gerkšič, Gregor Večko, Mirjana Lihteneger Vidmajer, Cveto Barbič, Tatjana Stopernik, Ksenija Sep Keček, Borut Urnaut (SIJ Metal Ravne), Darja Oblak (SIJ Metal Ravne), dr. Tatjana Večko-Pirtovšek (SIJ Metal Ravne), prof. dr. Boštjan Markoli (NTF – OMM).

Razvoj nove generacije jekla SIHARD S247 kot aplikativne rešitve za težje pogoje valjanja v hladnih valjarnah je rezultat skupnega dela razvojnih timov SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne. Novo jeklo za hladno valjanje ima višjo obrabno obstojnost ob hkrati višji odpornosti na incidente. Inovacija, ki temelji na spremenjeni kemijski sestavi, obsega ob tehnološki rešitvi tudi pomembno stroškovno plat, kar omogoča visoke prihranke proizvajalcem in uporabnikom. Rešitev v obliki nove generacije 3% Cr jekla za hladno valjanje, razvita v okviru multidisciplinarnega tima, se nanaša na kar 25% delež v proizvodnem programu valjev, ki zaradi nižje obrabe in manjšega števila incidentov pri kupcih znatno povečuje tržno prednost obeh podjetij. Inovacija tako  predstavlja novo rešitev na nacionalnem in mednarodnem nivoju tako za proizvajalca odkovkov kot za proizvajalca površinsko kaljenih valjev za hladno valjanje.

Nagrajenec: Bijol d.o.o., Vuzenica

Naslov inovacije: Kombinirano gasilsko vozilo 6×6

Inovatorji: Andrej Tisnikar, Andrej Hočevar, Alen Uršnik, Anja Bijol Fornazarič, Matevž Bijol, Danilo Knez, Nuša Verčkovnik, Aleš Avbelj, Jan Božič, Anton Robič, Jože Križnik.

Kombinirano gasilsko vozilo ali Multi Fire Truck 6×6 predstavlja inovativno rešitev za spopadanje s požari v naravi in za pomoč v drugih oblikah naravnih nesreč. S svojo robustno konstrukcijo je vozilo namenjeno za delo pod izrednimi obremenitvami v ekstremnih okoliščinah izven urejenih prometnic. Gre za visoko zmogljiv nišni produkt, ciljno skupino uporabnikov predstavljajo predvsem gasilske in podobne organizacije za pomoč ob naravnih nesrečah ter vojska za gašenje požarov in urejanje vojaških poligonov. Dvigalo z vodnim topom zagotavlja varnejše in manj naporno gašenje, še vedno pa obdrži svojo prvotno uporabnost z namenom odstranjevanja ovir. Vozilo je opremljeno z gasilsko nadgradnjo, ki lahko ima do 10.000l cisterno, sistem samo-gašenja, dve 11.5 tonski vitli. Vozilo MFT je modularni sistem s širokim spektrom različnih izvedb primarnega vozila, ki ga je možno upravljati prek daljinskega upravljalca. Inovacija je rezultat poslovne in razvojne strategije podjetja, uveljavljenega proizvajalca specialnih gozdarskih strojev/vozil, ki tako razširja program aktivnosti nadgradnje gasilskih vozil, kar vse je zaščiteno z lastno blagovno znamko doma in v tujini. Razsežnost inovacije je mednarodna in nagovarja vedno bolj navzoč globalni problem požarov, pri tem pa ima kompleksna inovacija pomembno varovalno funkcijo za okolje, posameznika in družbo.

Nagrajenec: SIJ Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem

Naslov inovacije: Specialna nerjavna jekla za nuklearno industrijo

Inovatorji: dr. Blaž Šuler, Borut Urnaut, Simon Leskovec, Sara Dodlek, Miran Čevnik, Mirko Glavica, dr. Jaka Burja (IMT), dr. Jan Riha (ŠKODA JS).

Pri soočanju z novimi izzivi izdelave specialnih jekel za nuklearno industrijo so v družbi SIJ Metal Ravne za potrebe izdelav novih in popravilo starih nukleark razvili in osvojili dve popolnoma novi vrsti jekla: SINOXX E790 in SINOXX E880. Prvo jeklo je nerjavno nizkoogljično jeklo avstenitne mikrostrukture z izločevalno utrjevalnim efektom, ki je legirano z titanom in borom. Drugo je martenzitno nizkoogljično nerjavno jeklo z dobro korozijsko obstojnostjo in visokimi mehanskimi lastnostmi. Pri obeh jeklih so razvili novo tehnologijo elektro pretaljevanja pod žlindro, tehnologijo valjanja, toplotne in mehanske obdelave. Pri razvoju inovacije so sodelovali strokovnjaki iz podjetja SIJ Metal Ravne (razvojna ekipa, tehnologija, proizvodnja in prodaja), iz Inštituta za kovinske materiale in tehnologije ter kupec ŠKODA JS, poznan po kakovostnih izdelkih za uporabo v jedrskih reaktorjih. S projektom so dosegli osnovni cilj, da postanejo strateški dobavitelj pomembnemu proizvajalcu opreme za jedrske elektrarne in s tem pomemben proizvajalec jeklarskih izdelkov za to panogo po najzahtevnejših pogojih, ki presegajo evropske standarde za avstenitna in martenzitna nerjavna jekla. Gre za preboj na področju jekel za energetiko, ki so ga pričeli z jekli za turbinske lopatice pred petnajstimi leti. Obsežna inovacija mednarodnih razsežnosti s pomembnimi okojlskimi učinki prinaša visoke finančne rezultate in zagotavlja rast poslovanja. Z inovacijo SIJ Metal Ravne nadaljuje razvoj nišnih produktov, kjer dokazujejo, da so pred konkurenco.

Čestitke vsem inovatorkam in inovatorjem tudi iz našega uredništva. Več o nagrajencih si lahko preberete TUKAJ.

VIR/BESEDILO: GZS Koroška

Dogodki