Search
Close this search box.

To je razlog višjih obratovalnih stroškov za čistilno napravo

V decembru 2015 je pričela obratovati Centralna čistilna naprava Muta – Vuzenica, rezultati analiz pa so pokazali visoke učinke čiščenja, a pri JKP Radlje se soočajo z težavami, ki jih povzročajo predmeti in odpadki, ki jih občani odvajajo v kanalizacijski sistem.

Kot so pojasnili na JKP Radlje ob Dravi “Rezultati tekočih analiz prečiščene odpadne vode izkazujejo visoke učinke čiščenja, kot je tudi zahtevano v predpisih, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Se pa pri obratovanju CČN Muta – Vuzenica ter pripadajočih kanalizacijskih sistemih z zadrževalniki in črpališči soočamo z velikimi težavami, ki jih povzročajo predmeti in odpadki, ki jih občani odvajate v kanalizacijski sistem. Vse to predstavlja velike težave pri obratovanju kanalizacijskega sistema in CČN ter posledično višje obratovalne stroške.”

Ob tem pa vse občane pozivajo, da v kanalizacijski sistem ne odvajajo naslednjih predmetov in odpadkov:

  • umetnih in naravnih tkanin (kamor sodijo vatirane palčke za ušesa vlažilni robčki, papirnate brisače, higienski vložki, tamponi, tekstil, zamaški, plenice, obveze, britvice, kondomi …),
  • odpadnih olj in naftnih derivatov,
  • kuhinjskih odpadkov in ostankov hrane (olja za cvrtje, masti …),
  • živalskih iztrebkov, tekočih odpadkov iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, silažne vode, svežega ali blata iz greznic, odpadnih topil, koncentratov kopeli in podobnih tekočih odpadkov,
  • gnojevke in hlevskega gnoja,
  • pokošene trave in listja,
  • barv, topil, škropiv, dezinfekcijskih sredstev, kisline, zdravil,
  • gradbenih in drugih trdih odpadkov.

Vse našteto naj se odlaga v namenske zabojnike (mokre in bio zabojnike) ali pa jih je potrebno odpeljati v zbirni center. Vsi omenjeni in odpadki ovirajo delovanje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov (zastoji črpališč, mašenje cevovodov, zatikanje grabelj, blokada delovanja mehanskega čiščenja, usedanje v bioloških reaktorjih in mašenje prezračevalnega sistema) s tem pa predstavljajo tudi nevarnost za zaposlene delavce.

VIR: JKP Radlje ob Dravi

Dogodki