Search
Close this search box.

Tako je po skoraj petih mesecih spet stekel pouk v gimnaziji na Ravnah in Slovenj Gradcu

Pouk za dijake je danes stekel po modelu C, kar pomeni, da so nekateri dijaki vrnili k pouku v šolah. Ob ponovnem "prvem šolskem dnevu" sta ravnatelja Gimnazije Slovenj Gradec in Gimnazije Ravne povedala, da je navdušenje veliko, prvi teden pa so s poukom pričeli dijaki prvih letnikov.

Ravnatelj slovenjgraške gimnazije Stane Berzelak pove, da je po skoraj petih mesecih danes dobra tretjina njihovih gimnazijcev še enkrat dočakala svoj “prvi šolski dan”. “Večina očitno z velikim navdušenjem, kar dokazujejo njihovi prijazni odzivi ter 100 % udeležba pri pouku v dveh razredih (in le dva manjkajoča v enem od trenutno prisotnih),” pojasni in doda, da so pri pouku danes poleg maturantov še dijaki 1. letnika in en oddelek 3. letnika, prihodnji teden pa bodo ob maturantih na šoli dijaki 2. letnika ter en oddelek 3. letnika.

Odločitev o tem kdo bo ta teden na šoli, so sprejeli na pedagoški konferenci. Kot pravi ravnatelj se jim je zdelo smiselno, da so to dijaki 1. letnika, ki se v dobrem mesecu in pol niso uspeli v živo niti dobro spoznati med sabo, kaj šele spoznati malo drugačen način srednješolskega dela. “Prepričan sem, da nam bo do konca šolskega leta ob ugodnejših zdravstvenih razmerah uspelo ob pouku nadoknaditi tudi vse tiste aktivnosti, ki delajo našo šolo posebno in ki na drugačen način povezujejo tudi dijake med sabo,” doda Berzelak.

Zaščitni ukrepi na šoli pa seveda ostajajo enaki, kot so jih dijaki bili vajeni že jeseni. Vsi ves čas nosijo zaščitne maske, razkužujejo si roke in površine, dodatno zračijo prostore. Malica poteka v učilnicah, ravnatelj pa doda, da se bodo potrudili, da “bodo organizirano tudi čim več zunaj na svežem zraku, kajti pomlad je že skoraj tu.”

Ob spremljanju današnjih občutkov tako pri dijakih kot pri profesorjih, se je še enkrat več pokazalo, da šola zares potrebuje živ stik, poudari ravnatelj slovenjgraške gimnazije in doda: “Mi dijake, oni pa verjetno še bolj kot nas svoje sošolce. Upam, da bo lahko tako ostalo do konca tega šolskega leta.”

Tudi na Gimnaziji Ravne so veseli, da se končno vrača še polovica dijakov nižjih letnikov. Na gimnaziji so se, po besedah ravnatelja Draga Benka odločili, da bodo prvi teden v šoli dijaki in dijakinje prvega letnika, ter drugi in tretji športni oddelek, naslednji teden pa splošni razredi drugega in tretjega letnika. Naprej pa se bo tedensko menjal režim, še pojasni.

Ob tem še doda, da bodo imeli oddelki svoje matične učilnice, da bi se čim manj mešali ima vsak letnik (prvi, četrti) svoje nadstropje in sanitarije. Po učilnicah imajo tudi enosedne klopi, ki jih lahko razmaknejo, še pojasni.

Benko še razloži, da so dijake seznanili z obveznimi varnostnimi ukrepi, kot je obvezno nošenje mask, higiena rok, razdalja, prezračevanje ….

Za malico so za začetek pripravili “lunch pakete”, ravnatelj pa razloži, da predstavnika oddelka malico dvigneta v jedilnici, nato dijaki jedo v matični učilnici. Tudi v grajski park med glavnim odmorom lahko gredo, seveda pa jih prosijo, da tudi na sprehodu upoštevajo varnostne ukrepe, doda ravnatelj gimnazije.

In zaključi: “Občutki ob vrnitvi v “normalnost” so odlični, tako pri učiteljih kot dijakih. V zbornici smo se zmenili, da bomo poskušali narediti prehod iz virtualnega v poučevanje na šoli na čim bolj mehak način.”

Dogodki

Pouk za dijake je danes stekel po modelu C, kar pomeni, da so nekateri dijaki vrnili k pouku v šolah. Ob ponovnem "prvem šolskem dnevu" sta ravnatelja Gimnazije Slovenj Gradec in Gimnazije Ravne povedala, da je navdušenje veliko, prvi teden pa so s poukom pričeli dijaki prvih letnikov.