Search
Close this search box.

Steklarna Rogaška: Glede na navedeno analizo sadra na koroških poljih ni naša

Steklarna Rogaška glede na navedbe, da najdeni material na koroških poljih vsebuje do 33-krat presežene vrednosti svinca in presežene vrednosti kroma, sklepa, da ne gre za sadro iz njihove proizvodnje. Pravi tudi, da se je kupec, podjetje Intergas, zavezal, da bo s sadro ravnal odgovorno in v skladu z zakonodajo.
Fotografija je simbolična

Iz Steklarne Rogaška so danes – potem ko je časnik Večer poročal, da je analiza bele snovi na kmetijskih površinah na Koroškem pokazala, da gre za industrijsko sadro, ki je stranski proizvod iz slatinske steklarne in ki tudi do 33-krat presega dovoljene vrednosti svinca, presežene pa so tudi vrednosti kroma – sporočili, da “glede na navedbe, da najden material na koroških poljih vsebuje 33-krat presežene vrednosti svinca in presežene vrednosti kroma sklepamo, da ne gre za sadro iz Steklarne Rogaška”.

Preberite tudi: Inšpekcija zaradi bele snovi na koroških njivah s postopkom tudi proti Intergasu

Kot dober gospodar pa je tudi Steklarna Rogaška v prisotnosti inšpektorice za kmetijstvo vzela vzorce na Koroškem in jih predala v kemijsko analizo neodvisnemu laboratoriju. Rezultati še niso znani. Prav tako ni zaključen noben inšpekcijski postopek, zato vas pozivamo, da pred končanimi postopki ne prejudicirate ugotovitev,” so sporočili medijem.

Pojasnili so, da v proizvodnem procesu v steklarni nastaja sadra ali mavec, ki je po kemijski sestavi kalcijev sulfat. Sadra nastaja v procesu nevtralizacije odpadne žveplove kisline z apnom.

Sadra, ki nastaja v Steklarni Rogaška, je registrirana kot kemikalija pri Evropski agenciji za kemikalije. Pripadajoči varnostni list, ki je del registracijske spremne dokumentacije, navaja, da snov nima nevarnih lastnosti za okolje,” so zapisali.

Dodali so, da je zadnja kontrolna analiza sadre z 18. februarja letos pokazala, da je vsebnost svinca in kroma nizka (pod mejo detekcije analizne metode), kar je pričakovano, saj Steklarna Rogaška v proizvodnji stekla že od leta 2020 ne uporablja več svinčevega oksida, prav tako pa se kromov oksid ne uporablja pri proizvodnji”.

Potrdili so, da Steklarna Rogaška sadro prodaja podjetju Intergas kot ostanek od proizvodnje.Kupec se je pogodbeno zavezal, da bo v celoti odgovorno in v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ravnal s sadro in poskrbel, da bo pri končnih uporabnikih dejansko uporabljena kot stranski produkt,” so zapisali.

Prav tako je bilo v pogodbi dogovorjeno, da Steklarna Rogaška ne prevzema nobene odgovornosti do tretjih oseb za kakršnekoli napake, odškodninske zahtevke ali podobno, ki bi se nanašali na prevzeto sadro, so dodali.

Dogodki

Steklarna Rogaška glede na navedbe, da najdeni material na koroških poljih vsebuje do 33-krat presežene vrednosti svinca in presežene vrednosti kroma, sklepa, da ne gre za sadro iz njihove proizvodnje. Pravi tudi, da se je kupec, podjetje Intergas, zavezal, da bo s sadro ravnal odgovorno in v skladu z zakonodajo.