Search
Close this search box.

SPOTUR Slovenj Gradec bo začasno vodil Uroš Pajenk

Javni zavod Spotur na javnem glasovanju za izvršilca dolžnosti izbrali Uroša Pajenka.

Svet javnega zavoda SPOTUR je konec meseca marca objavil javni razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, saj aktualni direktorici Mariji Lah z 31. 5. 2024 poteče štiriletni mandat.

Na razpis so se prijavili trije kandidati Boštjan Štrajhar, Marija Lah in Uroš Pajenk, ki so vsi izpolnjevali razpisne pogoje in predstavili program razvoja javnega zavoda.

Na 6. redni seji sveta zavoda so 14. maja opravili razgovor s kandidati in odločali o imenovanju novega direktorja JZ SPOTUR.

Na tajnem glasovanju, kot določa poslovnik o delu sveta zavoda, nobeden od kandidatov ni dobil potrebne večine zato bodo razpis v celoti ponovili.

Ker pa sedanji direktorici preneha mandat že 31. maja letos so med obema kandidatoma zaposlenima na SPOTUR-ju, na javnem glasovanju, izbrali za vršilca dolžnosti Uroša Pajenka. To delo bo opravljal do imenovanja novega direktorja vendar največ za eno leto.

Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja bodo posredovali ustanoviteljici javnega zavoda , to je Mestni občini Slovenj Gradec, za pridobitev soglasja.

Po prejemu soglasja ustanoviteljice svet zavoda sprejme sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja.

Javni zavod Spotur na javnem glasovanju za izvršilca dolžnosti izbrali Uroša Pajenka.