Search
Close this search box.

Sneženje na območju občine Črna poškodovalo za okoli 1000 kubičnih metrov dreves

Sneženje z dežjem in vetrom je pred tednom dni na območju občine Črna na Koroškem, kjer so vetrolomi v minulih letih že precej poškodovali gozdove, po prvih ocenah poškodovalo za okoli 1000 kubičnih metrov dreves, od tega je tretjina iglavcev. Podrte in poškodovane smreke so lahko vzrok za pojav večjih žarišč podlubnikov, opozarja gozdarska stroka.

V višje ležečih območjih Koroške je prejšnjo nedeljo zapadlo od 15 do 30 centimetrov snega, največ težav pa je bilo na območju črnjanske občine. “Kljub temu da so bila drevesa listavcev v času sneženja še večinoma olistana, po ocenah obseg poškodb ne presega obsega poškodb, ki nastanejo ob vsakem obilnejšem sneženju,” je za STA ocenil vodja slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Branko Gradišnik.

Gozdarji so ob pregledovanju terena ugotovili, da je bilo poškodb več na gozdnih robovih, zlasti ob cestah in drugih linijskih objektih, kot so elektrovodi. Med poškodbami so prevladovale polomljene ali povite krošnje.

Kljub razmeroma majhnim poškodbam pa razpršene polomljene smreke na območju črnjanske občine še dodatno poslabšujejo že tako slabe razmere v gozdovih. Te so posledica vetrolomov v minulih letih in kasnejše prenamnožitve smrekovih podlubnikov.

Če lastniki gozdov podrtih in poškodovanih dreves ne bodo pravočasno odkrili in pospravili, so lahko vzrok za pojav večjih žarišč podlubnikov na okoliških smrekah, je opozoril Gradišnik.

Dogodki

Sneženje z dežjem in vetrom je pred tednom dni na območju občine Črna na Koroškem, kjer so vetrolomi v minulih letih že precej poškodovali gozdove, po prvih ocenah poškodovalo za okoli 1000 kubičnih metrov dreves, od tega je tretjina iglavcev. Podrte in poškodovane smreke so lahko vzrok za pojav večjih žarišč podlubnikov, opozarja gozdarska stroka.