Search
Close this search box.

Slovenjgraška bolnišnica z novim državnim posojilom še bolj zadolžena

Ministrstvo za finance je bolnišnicam in javnim zdravstvenim zavodom od razglasitve epidemije 12. marca do danes odobrilo za 150,96 milijona evrov posojil za premostitev likvidnostnih težav iz sredstev enotnega zakladniškega računa države. Največ, za 143 milijonov evrov posojil, so odobrili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Posojila so prejela še kranjska porodnišnica ter novogoriška, ptujska, murskosoboška in slovenjgraška splošna bolnišnica (SB). Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za finance, pri bolnišnicah ne morejo z gotovostjo trditi, da so bila črpanja posojil namenjena izključno premoščanju likvidnosti kot posledice epidemije, saj so se te pri državni zakladnici zadolževale tudi že pred razglašeno epidemijo.

Glede na napovedi črpanj likvidnostnih posojil v prihodnje sicer pričakujejo večjo potrebo po posojilih. Za sistemsko reševanje težav bolnišnic je sicer pristojno ministrstvo za zdravje, finančno ministrstvo pa lahko za reševanje nujnih likvidnostnih težav ponudi najem ugodnega likvidnostnega posojila v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države.

STA objavlja tabelo s podatki o odobrenih likvidnostnih posojilih iz sredstev enotnega zakladniškega računa države v evrih.

bolnišnica     znesek     začetek  zapadlost
---------------------------------------------------------
Porodnišnica Kranj    50.000,00  9.4.2020 30.4.2020
Porodnišnica Kranj   180.000,00  8.5.2020 29.5.2020
SB Nova Gorica    1.300.000,00 15.5.2020 29.5.2020
SB Nova Gorica     700.000,00 11.5.2020 29.5.2020
SB Ptuj         400.000,00  9.4.2020 30.4.2020
SB Ptuj         400.000,00 11.5.2020 29.5.2020
SB Murska Sobota    700.000,00  9.4.2020 30.4.2020
SB Murska Sobota    735.363,54 12.5.2020 20.5.2020
SB Murska Sobota    700.000,00 11.5.2020 29.5.2020
SB Slovenj Gradec    200.000,00 13.3.2020 20.3.2020
SB Slovenj Gradec    400.000,00 13.3.2020 31.3.2020
SB Slovenj Gradec    400.000,00 14.4.2020 20.4.2020
SB Slovenj Gradec    600.000,00 14.4.2020 30.4.2020
SB Slovenj Gradec    450.000,00 15.5.2020 20.5.2020
SB Slovenj Gradec    750.000,00 15.5.2020 29.5.2020
ZZZS         50.000.000,00  9.4.2020 15.4.2020
ZZZS         9.000.000,00 15.4.2020 20.4.2020
ZZZS         4.000.000,00 30.4.2020  5.5.2020
ZZZS         5.000.000,00  4.5.2020  6.5.2020
ZZZS         15.000.000,00  8.5.2020 12.5.2020
ZZZS         20.000.000,00  8.5.2020 15.5.2020
ZZZS         20.000.000,00  8.5.2020 18.5.2020
ZZZS         20.000.000,00  8.5.2020 29.5.2020
---------------------------------------------------------
skupaj       150.965.363,54

Vir: ministrstvo za finance

Dogodki