Search
Close this search box.

Slovenjgradčani, tudi bivši župan nasprotujejo trasi južne obvoznice, Legenske obvoznice ter trasi 3. razvojne osi (VIDEO)

Na Mestni občini Slovenj Gradec so prejeli peticijo, ki jo je podpisalo okoli 200 podpornikov. Peticija govori o tem, da nasprotujejo trasi južne obvoznice čez kmetijska zemljišča, nasprotujejo trasi Legenske obvoznice čez kmetijska zemljišča ter trasi 3. razvojne osi. Nekateri podpisani so kasneje videli, da so podpisali nekaj proti čemer niso, zato so se obrnili tudi na župana MO Slovenj Gradec Tilna Kluglerja.

V sejni sobi MOSG je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili sklepe 8. redne seje občinskega sveta, ki je potekala 4.9.2019. Predstavili so prejemnike občinskih odličij za leto 2019, podali podrobnosti o prireditvah Slovenjgraškega poletja in predstavili program prireditev ob občinskem prazniku. Prav tako so predstavili tekoče investicije in projekte Mestne Občine.

Beseda pa je nanesla tudi na peticijo, ki so jo prejeli na Mestni občini Slovenj Gradec. Peticijo, ki je bila naslovljena tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije, DARS, Ministrstvo za infrastrukturo ter tudi poslancu v državnemu zboru g. Jožetu Lenartu je podprlo okoli 200 oseb, ki živijo na širšem območju mestne občine Slovenj Gradec. Peticija vsebuje tri stavke oziroma tri poglavja, glavni podbudnik peticije pa je Vaška skupnost Šmartno in tudi bivši župan. Župan Mestne občine Tilen Klugler je povedal: “Prav to peticijo smo mi prejeli, tu se vidi, da so bil od junija naprej na terenu aktivisti, ki so zbirali podpise proti umestitvi južne obvoznice, proti zadnji fazi 3. razvojne osi, proti Legenski obvoznici. Ko smo to peticijo prebrali, smo videli, da so podpise zbirali z nekimi zastarelimi kartami zastarelih tras. Nobena od teh tras, ki je tam zagotovo potem ni v lokaciji, ne bo tista prava trasa, ki se pripravlja pri naših strokovnih službah.” Dodal je, da so se tudi posamezniki, ki so peticijo podpisali oglasili pri njih na Mestni občini ter jih spraševali kakšna je bila ta peticija, kaj so pravzaprav podpisali. Nekateri so mislili, da podpisujejo peticijo proti Legenski obvoznici, nevede pa so hkrati podpisali, da so proti zadnji fazi 3. razvojne osi. “Tudi ta priloga, ki je dodana k peticiji je napisana malo dvoumno, saj nikjer ne piše ali so podpisniki za ali proti 3. razvojni osi in južni obvoznici. Razburjanje javnosti na terenu v tem trenutku je brezpredmetno, še bolj pa brezpredmetno s strani teh »aktivistov«, ki so se zbrali in šli v to peticijo” je še dodal.

V VIDEOPOSNETKU SI POGLEJTE IZJAVO ŽUPANA MO SLOVENJ GRADEC:

Izjava župana MO Slovenj Gradec.

“Mi samo sledimo smernicam v celostni prometni strategiji, ki jo je sprejel občinski svet v letu 2017 in nikakor ne delamo nič mimo tega” je povedal župan Tilen Klugler.

Povedal je tudi, da je Mestna občina Slovenj Gradec v letu 2017 sprejela celostno prometno strategijo Mestne občine, v kateri se je zavezala kakšna naj bi bila ta cestna infrastruktura. Med temi je tudi vključeno in zapisano katere so nove cestne povezave, ki naj jih občinski prostorski načrt vsebuje. Župan je še dejal, da trasa trenutno še ni umeščena. Strokovne službe so naredile veliko strokovnih študij in analiz, pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, kjer bo možno umestiti traso. “Ko bomo dobili dokončno vse pogoje za umestitev, jo bomo tudi umestili. Trenutno trase še nimamo umeščene. Javno jo bomo predstavili, ko bomo dobili vsa soglasja, takrat bomo tudi pričeli s postopkom umeščanja v naš prostorski načrt. In takrat bo tudi tisti pravi čas, ko bodo lahko vsi povedali in podali svoje mnenjeProsim vse naše občanke in občane Podgorja, Šmartna in vse ostale, da zaupajo stroki, ne nekim samooklicanim strokovnjakom, ki mogoče večkrat vedo več kot stroka. Ko bomo v fazi, ko bo znana mikrolokacija vseh teh tras, takrat naj podajo svoja mnenja. Takrat se bodo tudi strokovne službe, tako naše kot zunanje opredelile in dorekle kaj je potrebno.

Danes je potekala tiskovna konferenca, na kateri so v MO Slovenj Gradec predstavili sklepe 8. redne seje občinskega sveta.

Dogodki