Search
Close this search box.

Skupščina NLB potrdila izplačilo dodatne dividende delničarjem še pred božičem

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 37. Skupščini delničarjev NLB d.d., na kateri je bilo prisotnih 71,4 % delnic z glasovalno pravico. Potrdili so izplačilo dodatne dividende v višini 3,37 evra na delnico, in sicer 24. decembra letos, s čimer bo skupno izplačilo dividend v letu 2021 znašalo 92,2 milijona evrov.

Skupščina delničarjev NLB d.d. je odločala o dodatni delitvi bilančnega dobička za leto 2020, saj je konec septembra prenehal veljati sklep Banke Slovenije, ki je omejeval izplačilo dividend. Potrdila je predlog Uprave in Nadzornega sveta banke, da se 67,4 milijona evrov bilančnega dobička, kar znaša 3,37 evra na delnico, izplača delničarjem NLB d.d. 24. decembra 2021. 

NLB d.d. bo tako v letošnjem letu delničarjem izplačala skupaj kar 92,2 milijona evrov dobička v obliki dividend (12 milijonov evrov 22. junija, 12,8 milijona evrov 18. oktobra in 67,4 milijona evrov 24. decembra) in s tem znova potrdila stabilnost in uspešnost poslovanja NLB Skupine ter trden kapitalski položaj.

S kombinacijo izplačil dividend, privatizacijske kupnine in preostale vrednosti Republike Slovenije je NLB v celoti poplačala znesek, ki ga je prejela za dokapitalizacijo v letu 2013. »Odslej ustvarjamo novo vrednost za vse naše delničarje,« je na današnji skupščini poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in dodal, da ima NLB dober potencial za plačilo dividend tudi v prihodnjih letih. Ambicija banke ostaja, da bi v obdobju 2021-2023 skupno izplačilo dividend delničarjem preseglo 300 milijonov evrov, pri čemer bi banka ob visoki dividendni donosnosti ohranila potencial za prihodnjo rast in širitev poslovanja.

Delničarji NLB d.d. so na skupščini glasovali tudi o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. kot to določajo aktualne spremembe zakonodaje (ZGD-1) za vse družbe, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu. Politiko so delničarji odobrili, v prihodnje pa jo bo NLB d.d. predložila skupščini na glasovanje ob vsaki večji spremembi, najmanj pa na vsaka štiri leta. 

Besedilo: NLB komuniciranje