Skupina Sij v polletju okrepila prihodke in ustvarila dobiček

Jeklarska skupina Sij je letošnje prvo polletje zaključila s 451,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 24,4 odstotka več kot v primerjalnem obdobju lani. Ustvarila je dobrih 10 milijonov evrov čistega dobička, potem ko je lansko primerjalno obdobje končala z izgubo, so včeraj prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Sija.

Skupina Sij je v polletju ustvarila 43,6 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je glede na lani 91-odstotna rast. Lansko prvo polletje je skupina sklenila s 26,4 milijona evrov čiste izgube.

Ob objavi nerevidiranih polletnih rezultatov so v Siju v sporočilu za javnost izpostavili, da so 85,2 odstotka prihodkov od prodaje ustvarili na tujih trgih. EBITDA marža je bila z 9,7 odstotka za 3,4 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani.

Na uspešnem obvladovanju vpliva pandemije na poslovanje smo gradili že v letu 2020, ko kljub kriznim časom naša likvidnost in finančna moč v nobenem trenutku nista bili vprašljivi. Na podlagi pravih strateških usmeritev, z osredotočanjem na dober prodajni trend in povišanje dobičkonosnosti je skupina Sij ob koncu prvega polletja leta 2021 dosegla 10 milijonov evrov čistega dobička,” so dodali.

V obdobju ponovne gospodarske rasti in povečanega povpraševanja na jeklarskem trgu so kapacitete skupine Sij polno zasedene, povečalo se je tudi število zaposlenih. V prvem polletju 2021 je bila v skupini Sij proizvodnja odlitega jekla za 16,2 odstotka višja od proizvodnje v enakem obdobju lani. Za 14,1 odstotka večja je bila proizvodnja gotovih jeklarskih proizvodov.

Skupina je beležila rast povpraševanja po jeklu in jeklarskih izdelkih v ključnih porabniških industrijah. “Povpraševanje iz posameznih industrijskih segmentov, kot so avtomobilska industrija, gradbeništvo, strojegradnja, bela tehnika in mali gospodinjski aparati, kemična industrija in drugi, je že začelo presegati naše proizvodne zmogljivosti. Največjo rast naročil v primerjavi z lanskim slabšim letom beležimo na programih elektrojekel, orodnih in nerjavnih jekel, konstrukcijskih jekel in jekel s posebnimi zahtevami ter pri naročilih železnega odpadka,” so navedli.

V skupini se sicer še naprej soočajo z visokimi cenami materiala, med izzivi pa izpostavljajo tudi trajnost. Odlivi za naložbe so v prvem polletju 2021 znašali 29,1 milijona evrov, kar je 10 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani.

Družba Sij je medtem prvo polletje sklenila s 7,7 milijona evrov prihodkov, kar je približno enako kot v prvih šestih mesecih lani. Čisti dobiček je znašal dobra dva milijona evrov, potem ko je v prvem lanskem polletju dosegal 5,5 milijona evrov.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije