Search
Close this search box.

Sij v izdajo trajnostnih obveznic

Družba Slovenska industrija jekla (Sij) je povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis trajnostnih obveznic. Skupni nominalni znesek bi znašal 30 milijonov evrov, glavnica bi v plačilo zapadla tri leta od izdaje, kuponska obrestna mera bi znašala sedem odstotkov letno, je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Sij.

Predvideni skupni nominalni znesek izdanih trajnostnih obveznic je do 30 milijonov evrov, pri čemer si Sij pridržuje pravico, da izda obveznice v nižjem ali višjem skupnem znesku od predvidenega. Glavnica trajnostnih obveznic bo predvidoma v plačilo zapadla v enkratnem znesku tri leta od dneva izdaje. Kuponska obrestna mera bo znašala sedem odstotkov letno in bo nespremenljiva, je predvideno.

Nominalna vrednost posameznega apoena trajnostnih obveznic bo 100.000 evrov. Obveznosti iz obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne med seboj ter vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja, napovedujejo v družbi.

Končna nominalna vrednost celotne izdaje bo odvisna od dejanskega vpisa in vplačila trajnostnih obveznic. O tem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil trajnostnih obveznic, kar bo predvidoma v začetku novembra, so napovedali.

Trajnostne obveznice so ponudili izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z zakonom o trgu finančnih instrumentov status profesionalne stranke, primerne nasprotne stranke ali neprofesionalne stranke, če so predhodno izpolnile poseben vprašalnik o znanju in izkušnjah, na podlagi katerega so podale informacije o njihovem znanju in izkušnjah, pomembnih za vrsto produkta, ki ga nameravajo naročiti, so pojasnili v družbi. Za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje trajnostnih obveznic so pooblastili NLB.

Dogodki

Družba Slovenska industrija jekla (Sij) je povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis trajnostnih obveznic. Skupni nominalni znesek bi znašal 30 milijonov evrov, glavnica bi v plačilo zapadla tri leta od izdaje, kuponska obrestna mera bi znašala sedem odstotkov letno, je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Sij.