Search
Close this search box.

Seznam novosti, ki bodo skladno z vladnimi odloki veljale od ponedeljka

Od ponedeljka hitro testiranje na novi koronavirus ne bo več brezplačno. Izjema so tisti, za katere vladni odloki določajo, da morajo izpolnjevati pogoj PCT, saj bo zanje stroške testiranja vseeno kril državni proračun. STA objavlja pregled novosti, ki bodo skladno z vladnimi odloki veljale od ponedeljka.
Fotografija je simbolična

KARANTENA

Osebi, ki je bila cepljena proti covidu-19, ne bodo odredili karantene ob morebitnem tveganem stiku. To bo za to osebo veljalo devet mesecev od dne, ko se je vzpostavila polna zaščita po cepljenju.

OBVEZNO TESTIRANJE

Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom določa, da testiranje s hitrimi antigenskimi testi na novi koronavirus ne bo več brezplačno. Zdravstveni dom Ljubljana je že sporočil, da bo cena hitrega testa 12 evrov, v Mariboru bo cena dva evra nižja.

Stroške testiranja pa bo še vedno kril državni proračun za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode, in za katere je z odloki vlade določeno obvezno testiranje.

Učenci 7., 8. in 9. razreda ter dijaki se bodo prostovoljno testirali, tudi sredstva za samotestiranje bodo zagotovljena iz državnega proračuna.

VRTCI, ŠOLE IN FAKULTETE

Vsi, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, morajo izpolnjevati pogoj PCT, torej pogoj, da so preboleli covid-19, da so cepljeni ali testirani.

Zaposleni, ki niso cepljeni ali preboleli, se morajo tedensko testirati s hitrim antigenskim testom.

Pogoj PCT morajo po odloku izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. V nasprotju s tem pa sta državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec in minister za zdravje Janez Poklukar v petek na novinarski konferenci zagotavljala, da staršem in drugim, ki prihajajo po otroke v vrtec, ni treba izpolnjevati pogoja PCT, morajo pa nositi maske in upoštevati higienska pravila (razkuževanje rok ipd).

Odlok sicer velja za prihodnji teden, pristojni na ministrstvih za izobraževanje in zdravje pa predvidevajo, da bo enako veljalo prvi teden novega šolskega leta, ko se bodo učenci tretje triade in dijaki prostovoljno samotestirali.

Po 6. septembru pa bi lahko prešli tudi na samotestiranje učiteljev, razprava o tem še poteka, je dejal Poklukar.

ŠPORT

Za izvajanje športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oz. pristojna nacionalna panožna športna zveza ali organizator športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalci se tekmovanj lahko udeležijo, če izpolnjujejo pogoje PCT.

Strokovni delavci in voditelji športno-rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno-rekreativno dejavnost, ter izvajalci programov usposabljanj, ki niso cepljeni ali prebolevniki, se bodo morali tedensko testirati s hitrimi antigenskimi testi.

Za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, pogoji za športnike, organizacijsko osebje in gledalce športnih tekmovanj ne veljajo, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na tekmovanjih izvaja organizator športnega tekmovanja ob vstopu na športno tekmovanje.

PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL

Osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju vozil in voznikov, se morajo enkrat tedensko testirati na novi koronavirus s hitrimi testi ali izpolnjevati pogoj cepljenosti ali prebolevnosti.

Za izvajanje avtotaksi prevozov, javnih linijskih prevozov, posebnih linijskih prevozov, stalnih izvenlinijskih prevozov in občasnih prevozov potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu.

Izvajanje avtotaksi prevozov je dovoljeno le, če voznik taksija pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila in uporabo zaščitnih mask ter če enkrat tedensko opravi testiranje ali izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenosti.

Uporabniki taksi storitev in javnega potniškega prometa so izjema in testiranje ni obvezno. Prav tako se še naprej ni treba testirati voznikom javnega potniškega prometa.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi osebje upravljavca žičniških naprav ter njihovi uporabniki.

TRGOVINA IN STORITVENE DEJAVNOSTI

Za zaposlene v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oz. družabni program, še naprej velja obvezno tedensko testiranje, če niso prebolevniki ali cepljeni proti covidu-19.

KOLEKTIVNO URESNIČEVANJE VERSKE SVOBODE

Osebe, ki izvajajo versko oz. duhovno vzgojo in izobraževanje, se morejo tedensko testirati, razen če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja.

Tisti, ki versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izvajajo le občasno in se torej ne testirajo tedensko, pa morajo prav tako izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer je pri pogoju testiranja veljavnost hitrega testa 48 ur in testa PCR 72 ur.

KULTURA

Nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve in prihajajo v neposredni stik s končnimi uporabniki, se morajo tedensko testirati, razen če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja.

Osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve le občasno in se torej ne testirajo tedensko, pa morajo tudi izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer je pri pogoju testiranja veljavnost hitrega testa 48 ur in testa PCR 72 ur.

Dogodki

Od ponedeljka hitro testiranje na novi koronavirus ne bo več brezplačno. Izjema so tisti, za katere vladni odloki določajo, da morajo izpolnjevati pogoj PCT, saj bo zanje stroške testiranja vseeno kril državni proračun. STA objavlja pregled novosti, ki bodo skladno z vladnimi odloki veljale od ponedeljka.