Sektor uniformirane policije PU Celje od včeraj vodi Marko Rožej, PP Mozirje pa Matjaž Sem

Sektor uniformirane policije PU Celje od včeraj vodi Marko Rožej, Policijsko postajo Mozirje pa Matjaž Sem, so danes sporočili s PU Celje.

Marko Rožej je v Policiji zaposlen od leta 1999, ko se je po končani Srednji šoli za policiste, zaposlil na Policijski postaji Ravne na Koroškem, kjer je opravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. Ob delu je zaključil študij na Fakulteti za upravo. Od leta 2009 do 2018 je opravljal dela pomočnika komandirja Policijske postaje Slovenj Gradec. V letu 2018 je bil premeščen v Sektor uniformirane policije PU Celje, kjer je skrbel za koordiniranje prekrškovnih zadev.

Od januarja 2021 je po pooblastilu direktorja, zaradi daljše odsotnosti takratnega vodje, prevzel vodenje Sektorja uniformirane policije PU Celje in ga uspešno vodil. Včeraj je bil tudi uradno imenovan na delovno mesto vodje Sektorja uniformirane Policije PU Celje.

Marko Rožej je dobro desetletje tudi vodja skupine Gorske policijske enote v Posebni policijski enoti PU Celje, v kateri je aktiven praktično od začetka dela v Policiji.

Matjaž Sem je policijsko pot začel leta 1990 na Policijski postaji Žalec, kjer je opravljal dela policista, pomočnika vodje varnostnega okoliša in vodje patrulje. Ob delu je zaključil študij na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in nato še podiplomski specialistični študij. Leta 2006 je bil premeščen na Policijsko postajo Mozirje, kjer je dobrih 15 let opravljal dela in naloge pomočnika komandirja, zdaj načelnika. Ob upokojitvi takratnega načelnika je po pooblastilu generalnega direktorja policije prevzel vodenje Policijske postaje Mozirje in jo uspešno vodil.

Z včerajšnjim dnem je bil tudi uradno imenovan za načelnika Policijske postaje Mozirje. Matjaž Sem je bil dobrih 18 let pripadnik Posebne policijske enote, kjer je aktivno deloval tudi v času osamosvojitvene vojne.