Search
Close this search box.

Razvojna strategija 2022-2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij v MO Slovenj Gradec

Razvojno strategijo 2022-2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij sprejemajo na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Slovenj Gradec.

Namen strategije je na podlagi analize stanja in primerov dobrih praks pripraviti akcijski načrt s konkretnimi cilji in ukrepi do leta 2030, ki bo prispeval k oblikovanju celostnega ekosistema storitev in omogočanja ustreznih pogojev za aktivno podporo in uspešen razvoj obstoječih podjetij in samostojnih podjetnikov ter nastajanje oziroma privabljanje novih, s končnim ciljem ustvariti nova kakovostna delovna mesta in živahno poslovno okolje.

Obstoječim podjetjem in samostojnim podjetnikom v slovenjgraški občini morajo biti dani čim boljši pogoji za njihov obstoj ter nadaljnji razvoj, pri čemer razumemo razvoj v smislu kakovostnega opravljanja proizvodnih ali storitvenih procesov, možnosti za širjenje obstoječih dejavnosti na zdajšnji ali primernejši lokaciji v naši občini. Eno izmed prednostnih razvojnih področij je tudi rast novih podjetji, obratov, ki bodo delovali na območju naše občine in ponujali kakovostna delovna mesta.

Gre tudi za spodbujanje podjetnikov iz drugih delov Slovenije in tudi tujine, da ob začetku ali širitvi svojega poslovanja na novo postavijo ali uporabijo proizvodne ali storitvene obrate v naši občini. Te potencialne investitorje bomo lahko privabili le s ponujanjem boljših pogojev, kot bi jih podjetniki imeli na katerem drugem območju v Sloveniji.

Na 36. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2022, je bil obravnavan osnutek Razvojne strategije 2022-2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij. Po sprejemu osnutka smo v občinski upravi zbirali še PRIPOMBE NA OSNUTEK PODJETNIŠKE STRATEGIJE, pri čemer so prispele pripombe s strani RRA Koroška, ki smo jih upoštevali v predlogu Razvojna strategija 2022-2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij.

Vir: MO Slovenj Gradec

3 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Ervin
Ervin
1 leto nazaj

Kakšen je plan glede bivše fabrike adient so kakšni kupci kakor se je govorilo drugače škoda da se ne koristijo velike hale in veliko delovnih mest bi bilo,

BANDIT
BANDIT
Reply to  Ervin
1 leto nazaj

zelo dobro si povedal

BANDIT
BANDIT
Reply to  Ervin
1 leto nazaj

tipičen primer goloba vse za profit provizije

Dogodki

Razvojno strategijo 2022-2030 za privabljanje in ohranjanje podjetij sprejemajo na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Mestne občine Slovenj Gradec.