Search
Close this search box.

Ptičja gripa v Evropi. Trenutno je največ izbruhov HPAI pri perutnini v Italiji

Po poletnem zatišju so se z jesenskimi selitvami prostoživečih ptic ponovno začeli pojavi visoko patogene aviarne influence (HPAI) v Evropi, znane kot ptičja gripa. Bolezen je bila ugotovljena predvsem pri prostoživečih pticah, pa tudi pri perutnini in pticah v ujetništvu.

V večini primerov se pojavlja podtip H5N1, manj je podtipa H5N8, ki je prevladoval v prejšnjih sezonah. Trenutno je največ izbruhov HPAI pri perutnini v Italiji. Zaenkrat ugotovljeni podtipi ne predstavljajo večjega tveganja za okužbo ljudi.

V Sloveniji letos še niso ugotovili primera HPAI. Glede na situacijo in posledice, ki jih ima pojav HPAI v rejah perutnine (pokončanje in neškodljivo uničenje vse perutnine na okuženem gospodarstvu, omejitve in prepovedi v prometu in trgovanju s perutnino, mesom in proizvodi …) pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pozivajo rejce perutnine, da dosledno izvajajo naslednje biovarnostne ukrepe, saj le tako lahko zmanjšajo možnost vnosa bolezni v rejo:

  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine,
  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
  • omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,…),
  • uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino,
  • izogibanje stikom z bolnimi ali poginjenimi prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi pticami in ujedami (s kontaminirano obutvijo in obleko se lahko virus nehote raznese na perutnino).

Če se bo situacija poslabšala, bodo nekateri od navedenih ukrepov postali obvezni, zato je pomembno, da so rejci perutnine že sedaj seznanjeni s tem in se na to pripravijo (npr. zapiranje perutnine oziroma preprečevanje stika s prostoživečimi pticami), so opozorili.

Zelo pomembno je tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni lahko rejci perutnine omejijo širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči, še opozarjajo pristojni.

Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji, je treba biti pozoren predvsem na:

  • zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 5 %),
  • padec nesnosti (za več kot 5 %),
  • povišan pogin (za več kot 3x od običajnega dnevnega pogina),
  • kakršne koli klinične znake (živčni znaki, respiratorna obolenja, driske) ali posmrtne spremembe, ki kažejo na AI.

Zato je pomembno, da rejci perutnine pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru katerega od zgoraj naštetih znakov nemudoma pokličejo svojega veterinarja.

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin