Prodajalcem sadja in zelenjave na stojnicah za 280.000 evrov glob

Inšpektorji so letos opravili več kot 450 nadzorov pri sezonskih prodajalcih sadja in zelenjave na stojnicah po državi. Pri tem so ugotovili več nepravilnosti ter do 20. septembra izrekli za 281.900 evrov glob in zasegli skoraj 600 kilogramov sadja in zelenjave. Ostali prekrškovni postopki so še v teku.

V letu 2021 so se nadzori prodajalcev sadja in zelenjave na stojnicah opravljali v usklajeni akciji, v kateri so sodelovali Finančna uprava RS (Furs), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Tržni inšpektorat.

Inšpektorji Fursa so posebno pozornost namenili ustrezni registraciji prodajalcev – delu na črno, zaposlovanju na črno, izdajanju računov in davčnem potrjevanju računov. Preverjali so tudi upoštevanje covidnih odlokov.

V več kot 320 opravljenih nadzorih so finančni inšpektorji ugotovili 301 različnih nepravilnosti, največ v zvezi z neizdajo računov, nepotrjevanjem računov v davčnih blagajnah, nepravilno vsebino računov, zaposlovanjem na črno ter v povezavi z DDV. Do 20. septembra so kršiteljem izrekli za 190.700 evrov glob ter izdali 19 odločb o prepovedi opravljanja dela oz. zaposlovanja na črno.

Trem zavezancem je finančna uprava poleg tega začasno prepovedala prodajo na stojnicah, podala pa je tudi dva obdolžilna predloga na sodišče, v zvezi s katerima je sodišče odredilo zaseg sadja in opreme na šestih stojnicah. Skupno je bilo zaseženega 492 kilogramov sadja in zelenjave ter šest tehtnic, so sporočili iz Fursa.

Nadzor inšpektorjev uprave za varno hrano, ki so preverjali predvsem identifikacijo prodajalcev, sledljivost, kakovost, označevanje in higieno na prodajnem mestu, je potekal od maja do konca julija. Skupaj so izvedli 112 nadzorov pri 81 zavezancih, v okviru koordinirane akcije pa še 36 pregledov pri 25 različnih zavezancih.

Največ neskladnosti so ugotovili pri splošni označenosti, sledijo nepravilno navajanje porekla, neustrezno zagotavljanje sledljivosti in neustrezno izpolnjevanje higienskih zahtev ter zahtev iz covidnih odlokov.

Ti inšpektorji so kršiteljem izrekli globe v skupni višini 73.600 evrov. Zaradi nezagotavljanja sledljivosti so trajno zasegli 94,3 kilograma sadja ter v petih primerih odredili uničenje in v sedmih primerih prepoved prodaje.

Tržni inšpektorji so pri nadzoru poleg preverjanja ustrezne registracije nadzirali še označevanje cen, izdajanje računov ter soglasje za prodajo, označenost stojnic in prisotnost podatkov o stanju blaga v skladu z določili zakona o trgovini. Preverjali so tudi upoštevanje covidnih odlokov.

Od maja do začetka julija so opravili 18 nadzorov, največ na območju Obale. Kršiteljem so izdali devet plačilnih nalogov v skupni vrednosti 17.600 evrov, od tega sedem, ker prodajalci niso imeli ustreznega soglasja za mesto, na katerem so postavili stojnico, po enega pa, ker niso predložili zahtevanih dokumentov oz. prodajalec na stojnici ni bil testiran. Izdali so tudi devet odločb o prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti.