Pri nekaterih upravičencih do letnih pravic po navedbah ministrstva za delo prišlo do napake

Pri nekaterih upravičencih, ki se jim po protikoronskem zakonu iz konca leta 2020 covidni dodatki za delo v rizičnih razmerah ne upoštevajo pri izračunu letnih pravic iz javnih sredstev, so bili ti dodatki pomotoma posredovani s strani Finančne uprave RS (Furs) na centre za socialno delo (CSD) in nato upoštevani pri izračunih.
csdsg

Med ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Fursom zdaj poteka ugotavljanje upravičencev, pri katerih je prišlo do napake, so za STA navedli na ministrstvu.

Upravičenci, ki se jim covidni dodatki za delo v rizičnih razmerah po omenjenem zakonu ne upoštevajo pri izračunu letnih pravic, so zaposleni v javni mreži socialnega varstva, in sicer v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, zavodih za usposabljanje, kriznih centrih pri centrih za socialno delo (CSD), nadalje pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev, in pri izvajalcih pomoči na domu. Prav tako so upravičenci tudi zaposleni v mreži javne zdravstvene službe in v Uradu RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Tistim upravičencem, ki že imajo pravnomočne odločbe, bodo centri izdali nove odločbe. S tistimi, pri katerih odločba še ni pravnomočna in imajo še čas za pritožbo, pa bodo centri stopili v stik in jih pozvali k pritožbi. To je namreč po navedbah ministrstva edina pravna možnost vse do pravnomočnosti odločbe.

Po njihovih besedah je Furs podal pojasnilo, da so delodajalci poročali podatke na Furs, ta pa naj bi dodatke za delo v rizičnih razmerah izvzel pri letni odmeri dohodnine. Tako posledično ne bi bili vključeni v dohodke, ki jih Furs izmenjuje z drugimi organi. V avgustu pa se je ugotovila napaka, da je Furs na centre posredoval tudi te dodatke.

Kot so zatrdili na ministrstvu, so o napaki nemudoma obvestili Furs, ki se je takoj lotil reševanja problema in nadgradil svoj informacijski sistem. Centri tako od 13. septembra pridobivajo pravilne podatke od Fursa, torej brez dodatkov za delo v rizičnih razmerah.

Na ministrstvu zagotavljajo, da noben upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev, torej denimo do otroškega dodatka in državne štipendije, zaradi napake ne bo prikrajšan.

V CSD Ljubljana so se dodatki za delo v času epidemije covida-19 po njihovi oceni po pomoti upoštevali pri nekaj manj kot 20 odstotkih upravičencev, je za STA navedla direktorica centra Anja Osojnik.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije