Search
Close this search box.

Preverite svoje plačilne liste, da se izognete napačnim izračunom

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarjajo, da preverite svoje plačilne liste, da se izognete napačnim izračunom plač.
Fotografija je simbolična

V javnosti je v zadnjih dneh veliko informacij o tem, da se nekateri delodajalci na različne načine izogibajo višjemu izplačilu plač, ki bi moralo slediti januarskemu zvišanju minimalne plače. Zato vas pozivajo, da pregledate svoje plačilne liste in se v primeru nejasnosti obrnete na svoje delavske predstavnike

Ob tem na ministrstvu poudarjajo:

  • Znesek minimalne plače (1.203,36 evra bruto) predstavlja najnižjo možno mesečno plačo (bruto), ki pripada zaposlenemu za plačilo dela za polni delovni čas.
  • Vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami (dodatek za delovno dobo, delo v izmenah, delo na nedeljo, delo na dan praznika, nočno in nadurno delo in podobno), del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeni s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, morajo biti izločeni iz minimalne plače.
  • Delodajalec mora delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi. Razviden mora biti tudi obračun, plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan.
  • Iz pisnega obračuna mora izhajati, kateri in v kakšnem obsegu so obračunani dodatki in ostali elementi plače, ki ne smejo biti vključeni v minimalno plačo, delodajalec mora namreč ločeno obračunati vse elemente, ki so zakonsko izločeni iz minimalne plače.

V primeru ugotovitve kakršne koli nezakonitosti v zvezi s plačilom za delo svetujejo, da kršitev prijavite Inšpektoratu Republike Slovenije za delo na naslovu: https://e-uprava.gov.si/…/prijava-inspekciji-delo.html

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dogodki

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarjajo, da preverite svoje plačilne liste, da se izognete napačnim izračunom plač.