Prednik od Vlade RS zahteva, da osebam ki potrebujejo redne terapije, le – te takoj omogoči

jani prednik

Poslanska pobuda Janija Prednika v zvezi z zagotavljanjem terapij za otroke in odrasle s posebnimi potrebami v času epidemije, ki jo naslavlja na Vlado RS.

Pobudo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Spoštovani,

Epidemija, razglašena dne 12. marca 2020 je in bo tudi v prihodnje predrugačila življenja vseh nas.

Vse bolj se zavedamo, da se bomo morali s posledicami gospodarske in socialne krize soočati še dolgo po tem, ko bodo zdravstvene razmere stabilizirane in nam ne bo več grozila nevarnost velikega števila novih okužb s COVID-19.

Vlada RS se v teh dneh usmerja v sprejem zakonov za blažitev posledic krize, žal pa je zavoljo že sprejetih odlokov za preprečevanje okužb (pre)veliko ranljivih skupin še vedno pozabljenih in zavoljo ukrepov potisnjenih ob socialni, žal pa tudi “zdravstveni” rob, ko zaradi sprejetih ukrepov otroci in odrasli s posebnimi potrebami ter njihovi starši zaradi ukrepov dobesedno bijejo bitko za svoje zdravje in zdravje svojih otrok. Bitko, katero bi lahko Vlada RS z večjim posluhom in razumevanjem njihove specifične situacije preprečila ali vsaj omilila.

Namreč sprejeta uredba Vlade RS, da se od 16. 3. 2020 v vseh slovenskih bolnišnicah odpove vse specialistične preglede, operativne posege, razen storitev s stopnjo nujno ali zelo hitro, je močno udarila ravno po družinah z otroci, ki potrebujejo fizioterapevtske, logopedske in druge terapevtske obravnave.

To ne samo, da je sporno z vidika mednarodnih konvencij, med drugim uredba grobo krši 23. člen Konvencije o otrokovih pravicah, ki govori o tem, da mora telesno ali duševno prizadet otrok uživati polno in dostojno življenje ter mu morajo biti ves čas priznane pravice do posebne oskrbe, da se mu glede na njegove potrebe zagotavlja učinkovit dostop do izobraževanja, usposabljanja, storitev zdravstvenega varstva, rehabilitacije itd.

Vsak izgubljen dan brez nujno potrebne rehabilitacijske terapije namreč za že tako prikrajšane otroke in njihove družine pomeni veliko zdravstveno tveganje, povezano z nepopravljivimi, lahko pa tudi življenjsko ogrožajočimi se posledicami, kar je absolutno nedopustno! Da ob tem niti ne omenjam, kako so mnoge slovenske družine, da lahko svojim otrokom omogočijo čimbolj kvalitetno in zadostno rehabilitacijo v za to usposobljenih centrih, ko zdravstveni sistem omogoča absolutno premalo število rehabilitacijskih in terapevtskih obravnav, sredstva za rehabilitacije primorane zbirati preko različnih humanitarnih društev in akcij. To je po mojem globokem prepričanju ne samo etično sporno, temveč skrajno neodgovorno in kaže na veliko nerazumevanje države do stisk otrok in njihovih staršev, ki so sedaj, ob nastali epidemiji, še posebej prikrajšani. Namreč zaradi omenjenega odloka je otrokom in odraslim s posebnimi potrebami onemogočeno obiskovanje fizioterapevtskih ter specialističnih pregledov in terapij, ki jih zavoljo svojega zdravstvenega stanja potrebujejo.

V javnosti je zaznati vse več prošenj staršev, naj jih Vlada RS končno sliši in njihovim otrokom omogoči takojšen dostop do potrebnih terapevtskih obravnav, v nasprotnem bo, opozarjajo starši, tem otrokom povzročena nepopravljiva škoda, kljub njihovim izrednim naporom, da svojim otrokom – skozi lastno vedenje in znanje o terapevtskih tehnikah ter neizmerni želji prebroditi nastalo situacijo s čim manj škode – pomagajo z izvajanjem potrebnih terapij doma, kljub neustrezni opremi v za to neprimernih prostorih in nenazadnje mnogokrat ob že tako veliki finančni stiski.

Ob tem se je treba zavedati, da so težave tistih, ki skrbijo za otroke ali odrasle s posebnimi potrebami že izven časa izrednih razmer že tako velike ter povezane ne samo s socialnimi, temveč tudi velikimi psihološkimi stiskami. Te so sedaj še mnogo večje, ko je država brez ustreznega premisleka z uredbo prerezala že tako tanko nit pomoči otrokom in odraslim, ki potrebujejo fizioterapevtske, logopedske in druge terapevtske obravnave Te so po mnenju stroke izjemnega, vitalnega pomena, tudi za otroke s cerebralno paralizo: “ Za otroke s posebnimi potrebami so fizioterapije ključne, saj se s pravilno in intenzivno rehabilitacijo otroku s cerebralno paralizo bistveno izboljša kvaliteta življenja in spremeni potek njegove bolezni…Pomembno je, da fizioterapije izvaja strokovno usposobljeni fizioterapevt, ki je specializiran za pomoč otrokom, ki imajo težave z gibanje. Terapijo namreč sestavljajo različne vaje razgibavanja telesa in masaže mišic, s čimer se spodbujajo vzorci pravilnega gibanja telesa in delovanje ključnih življenjskih funkcij. Fizioterapija nudi otroku oporo pri izvajanju osnovnih življenjskih funkcij, pripomore k lažjemu izvajanju vsakodnevnih opravil, pospešuje splošno psihično in fizično vzdržljivost in preprečuje razvoj nadaljnjih nevro-mišičnih deformacij. Namen terapije je izboljšanje izvajanja vsakodnevnih dnevnih aktivnostih, ki so za otroke brez posebnih okoliščin samoumevne in avtomatske, kot je prehranjevanje, dihanje, drža telesa, obračanje v postelji, vstajanje, sedenje, hoja, oblačenje ali obuvanje…” (vir: spletna stran Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček).

Zato na Vlado RS naslavljam poslansko pobudo:

da Vlada RS nemudoma otrokom in odraslim, ki potrebujejo fizioterapevtske, logopedske in druge terapevtske  storitve te nemudoma omogoči za v to usposobljenih centrih in ustanovah, na način, da bodo terapije varne za vse udeležence.

da Vlada RS, skupaj z ministrstvom za zdravje, v najkrajšem možnem času pripravi načrt s časovnico, da se zavoljo zamujenega časa, ko se terapij vse od 16.3.2020, torej več kot mesec dni ne izvaja, otrokom in odraslim omogoči dodatne terapije.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije