Search
Close this search box.

Povprečni dohodek na prebivalca v 2019 višji, najvišji v občini Trzin. V samem vrhu lestvice tudi Mežica

Dohodki prebivalcev Slovenije so bili leta 2019 nominalno za od 6,2 do 7,2 odstotka višji kot leta 2018. Na ravni občin so bili najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš. Na ravni regij so bili najvišji v osrednjeslovenski, najnižji pa v pomurski regiji, je sporočil državni statistični urad.

Leta 2019 je povprečni letni bruto dohodek na prebivalca znašal 13.298 evrov, povprečni letni neto dohodek pa 10.252 evrov. Prvi je bil v primerjavi z letom pred tem višji za 836, drugi pa za 686 evrov, so ta teden objavili statistiki.

Dohodki prebivalcev Slovenije so bili v letu 2019 na ravni države višji kot v prejšnjem letu, in sicer nominalno za od 6,2 odstotka (mediana bruto dohodka prebivalcev) do 7,2 odstotka (povprečni neto dohodek na prebivalca), realno pa za od 4,5 odstotka do 5,5 odstotka.

Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil najvišji v občini Trzin, kjer je znašal 13.069 evrov. Po drugi strani je bil najnižji povprečni neto dohodek na prebivalca v občini Kuzma, in sicer 5936 evrov. Povprečni bruto dohodek na prejemnika je bil najnižji v občini Hodoš.

Na prvih deset mest po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca so se v letu 2019 uvrstile občine Trzin, Šmarješke Toplice, Rečica ob Savinji, Mežica, Kranjska Gora, Log-Dragomer, Ankaran, Ljubljana, Škofljica in Vodice. Na zadnjih deset mest pa so se uvrstile občine Kuzma, Rogašovci, Grad, Apače, Hodoš, Sveta Ana, Solčava, Osilnica, Cankova in Cerkvenjak.

Na ravni občin je bil najvišji povprečni neto dohodek na prebivalca za 27 odstotkov višji, najnižji pa za 42 odstotkov nižji od državnega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 55 občinah.

Pri dohodkih prejemnikov je bila razlika manjša. Najvišji povprečni neto dohodek na prejemnika je bil za 29 odstotkov višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 28 odstotkov nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 57 občinah.

Na ravni statističnih regij sta bila povprečni bruto in neto prejeti dohodek na prebivalca in na prejemnika dohodka v 2019 najvišja v osrednjeslovenski, najnižja pa v pomurski regiji.

V osrednjeslovenski regiji je bil najvišji povprečni neto dohodek na prebivalca za devet odstotkov višji od slovenskega povprečja, medtem ko je bil v pomurski regiji nižji za 15 odstotkov. Pri povprečnih neto dohodkih na prejemnika je bila razlika nekoliko manjša – najvišji je bil za deset odstotkov višji, najnižji pa za 14 odstotkov nižji od slovenskega povprečja, še kažejo podatki statistikov.

Dogodki

Dohodki prebivalcev Slovenije so bili leta 2019 nominalno za od 6,2 do 7,2 odstotka višji kot leta 2018. Na ravni občin so bili najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš. Na ravni regij so bili najvišji v osrednjeslovenski, najnižji pa v pomurski regiji, je sporočil državni statistični urad.