Search
Close this search box.

Pošta Slovenije podaljšuje roke za dostavo paketnih pošiljk

Pošta Slovenije zaradi epidemije posluje v zelo oteženih pogojih in je zato poslovanje zaradi spoštovanja ukrepov ter odsotnosti sodelavcev primorana nenehno prilagajati razmeram. Čeprav so vselej pripravljeni na decembrsko povečano količino pošiljk, je ta letos presegla vsa pričakovanja, kar terja ustrezno prilagoditev rokov prenosa pošiljk.

Zaradi vseh ukrepov na nivoju države in posledic razglašene epidemije so prilagoditve načina dela in posledično tudi zamude v prenosu pošiljk skoraj neizogibne. Pošta Slovenije se v teh izjemnih okoliščinah uporabnikom storitev zahvaljuje za razumevanje. V teh dneh vsi zaposleni Pošte Slovenije vlagajo vse napore, da bi bili vsi paketi dostavljeni varno in v najkrajšem možnem času,” so sporočili iz Pošte.

Pakete do mase 31,5 kg in dimenzij do največ 120 x 60 x 60 cm bo Pošta Slovenije v teh izrednih okoliščinah dostavljala v roku do D+6 delovnih dni (ne štejejo se sobote, nedelje in prazniki) od dneva sprejema pošiljkpakete nad navedenimi dimenzijami ter belo tehniko, palete, večje kose pa v roku do D+15 delovnih dni od dneva sprejema pošiljk (ta dan ni nujno enak dnevu prevzema pošiljk pri strankah).

Kjer so količine paketnih pošiljk presegle povprečne ali s pošiljatelji pogodbeno dogovorjene količine in trenutno še niso prevzete na lokaciji posameznega pošiljatelja, bo Pošta Slovenije v naslednjih treh tednih prevzemala postopoma. Število prevzemov pri poslovnih partnerjih bo ob tem  prilagajala na način, ki bo zagotavljal izvajanje vseh faz prenosa in zagotovil dostavo paketa v prilagojenih rokih prenosa.

Na Pošti Slovenije poudarjajo, da ne glede na to, da je v Sloveniji razglašena epidemija in gre za razmere višje sile, še naprej, ob upoštevanju  dovoljenih odstopanj,  zagotavljajo univerzalno poštno storitev na način, da ne ogroža zdravja zaposlenih in uporabnikov poštnih storitev.

V decembrskih dneh se rast paketnega poslovanja še dodatno povečuje. Število paketov v dostavi se je v tem času v primerjavi z lanskim letom podvojilo.

V Pošti Slovenije si prizadevajo, da bi uporabniki poštnih storitev omenjene prilagoditve čutili čim manj. Tako vse od sredine oktobra uvajajo dodatne ukrepe za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk.

Nove sodelavce so zaposlovali že tekom leta, zdaj pa še dodatno zaposlujejo, predvsem na področju dostave. Povečali so število študentov za pomoč pri delu ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov, vsakodnevno pa v poslovalnicah in poštnih logističnih centrih ter dostavi pomagajo tudi zaposleni v strokovnih službah družbe. Uvedene so bile dodatne izmene dela, v najbolj obremenjenih poštnih poslovalnicah pa podaljšan delovni čas. Zaradi rekordnih količin paketnih pošiljk je Pošta Slovenije povečala svoj vozni park ter zagotovila še dodatne skladiščne prostore in postavila dodatne šotore za dnevno skladiščenje paketov.

S 3. 12. 2020 so uporabnikom omogočili vračila paketov/spletnih nakupov na 114 bencinskih servisih Petrola. Še vedno za uporabnike omogočajo dostavo na izbran datum, naročilo ponovne dostave, preusmerjanje pošiljk ter ostale storitve, ki lajšajo življenje in oskrbo ranljivih skupin. Hkrati strankam svetujejo, da se v čim večji meri poslužujejo alternativnih možnosti izročanja pošiljk prek paketomatov, paketnikov in izročilnih mest točk trgovcev, kjer so blago naročili.

Vir: Pošta Slovenije, STA

Dogodki