Search
Close this search box.

Posredujemo obvestilo Štaba civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem

ARSO je prižgal rdeč alarm za Koroško in severno Slovenijo. ARSO opozarja na prehod hladne fronte, možna bodo krajevna neurja, tudi dolgotrajni nalivi.

Štab CZ Občine Ravne poziva k samozaščitnem ravnanju, da preprečimo morebitne posledice v primeru razlivanja vodotokov.

Ob tem sporočamo, da se je po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje na Ravnah do 15:00 ure na območju Raven zabeležili en dogodek večjega obsega, Poplave. Aktivirali so Prostovoljna teritorialna gasilska društva (2). Enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.

UMIK OD STRUG IN IZ NIŽJELEŽEČIH PROSTOROV

Na varno, čim dlje od strug potokov in rek, je potrebno čim prej umakniti avtomobile, delovne stroje in drugo premično premoženje na višje ležeče predele! Umakniti je potrebno morebitni drug material, ki se nahaja ob strugah – hlodovina, bale, naplavine…

Kjer je prišlo do zalivanja stanovanjskih in drugih objektov prosimo za umik premoženja v višje predele oz. višja nadstropja (iz kleti in pritličij).

Vsi, ki uporabljate razvlačevalce prostorov in druge naprave jih prosimo preventivno umaknite v višja nadstropja.

POKRIVANJE PLAZOV IN NEVARNOST PROŽENJA PLAZOV

Plazove ter udore in odtrganine zemljine je potrebno prekriti s PVC gradbeno folijo, ki je na lokacijah že od preteklega poziva k pokritju. Če potrebujete pomoč ali folijo, pokličite Štab CZ na 02 82 16 029 ali na 112.  

PREVENTIVNE SAMOEVAKUACIJE IZ OGROŽENIH OBJEKTOV

Vse prebivalce na ogroženih območjih zaradi plazov – na lokacijah Tolsti vrh, Koroški Selovec in Navrški vrh prosimo za samozaščitno ravnanje – opazovanje in preventivno samoevakuacijo!

NAMEŠČANJE PROTIPOPLAVNIH VREČ 

Protipoplavne vreče lahko prevzamete na JKP Ravne, za zbirnim centrom, na naslovu Dobja vas 188a, od 11. do 14. ure.

UPOŠTEVAJTE PROMETNO SIGNALIZACIJO 

Na vseh cestah velja dodatna previdnost zaradi poškodb, ki so nastale na cestah v prejšnjih ujmah! Zlasti na relaciji Ravne – Dravograd pozivamo k striktnem upoštevanju nameščene prometne signalizacije!

SPREMLJANJE AKTUALNE NAPOVEDI IN OPOZORILA ARSO

Spremljajte vremensko dogajanje in razmere v vaši neposredni okolici in še pravočasno ukrepajte ali pokličite za pomoč.

Vir: Občina Ravne in SPIN

Dogodki

ARSO je prižgal rdeč alarm za Koroško in severno Slovenijo. ARSO opozarja na prehod hladne fronte, možna bodo krajevna neurja, tudi dolgotrajni nalivi.