Search
Close this search box.

Poročilo o kakovosti pitne vode na Ravnah

Znano je, kakšno vodo so lani pili občani na Ravnah na Koroškem.

Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju občine Ravne na Koroškem je JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za pitno vodo.

Na območju občine Ravne na Koroškem se za 8.912 uporabnikov voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode so v letu 2021 izvajali v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Glede na rezultate preskusov vzorcev vode, je bila pitna voda na območju občine Ravne na Koroškem v letu 2021 dobre kakovosti.

Skupno je bilo v letu 2021 odvzetih 44 vzorcev na mikrobiološka preskušanja, v 5 vzorcih so se določale vrednosti osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, v 1 vzorcu se je določala vsebnost kovin in nitrata ter v 2 vzorcih vrednost trihalometanov- stranskih produktov dezinfekcije.

V tabelah so prikazani rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora.

Mikrobiološko neskladen je bil samo 1 od skupno 44 vzorcev. Skladnost pitne vode je bila dosežena v 97,7% vzorcev. Razlog neskladnosti je bil prisotnost koliformnih bakterij. Koliformne bakterije so indikatorski parameter in so uvrščene v Prilogo I, del C. Mejna vrednost za koliformne bakterije je: 0/100 ml. bakterije fekalnega izvora, ki jih najdemo v blatu živali in ljudi. Njihova prisotnost lahko predstavlja tveganje za zdravje, ljudi.

Razlog mikrobiološke neskladnosti je bil odpravljen nemudoma, tako da tveganja za zdravje uporabnikov ni bilo, je še navedeno v poročilu, ki ga najdete TUKAJ.

Dogodki

Znano je, kakšno vodo so lani pili občani na Ravnah na Koroškem.