Pokojnine, ki bodo izplačane januarja, bodo višje, a ne za vse enako

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) je na današnji seji sprejel sklep o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Odstotki uskladitve so odvisni od leta upokojitve, kot to določa sredi januarja sprejeta pokojninska novela. Uskladitev pokojnin se bo izvedla pri izplačilu pokojnin za januar.

Kot so spomnili v sporočilu za javnost po današnji seji Zpiza, je bila novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejeta zaradi odprave zaostankov pri usklajevanju pokojnin in drugih prejemkov, uveljavljenih do konca leta 2010, ter tistih, uveljavljenih v letu 2011.

Tako se bodo pokojnine in drugi prejemki, uveljavljeni do konca leta 2010, dodatno uskladili za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine in drugi prejemki za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek.

Po tem sklepu usklajena najnižja pokojnina znaša 282,36 evra, zagotovljena pokojnina 626,20 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 392,43 evra, so še navedli.

7 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Jetnej
Jetnej
1 leto nazaj

Redna uskladitev pokojnin za leto 2o22,bi se morale zvišati vsaj 8%…

Stane
Stane
1 leto nazaj

Barabija Po kakšni metodi izračuna
in kdo so prišli do takšnih razlik pa čeprav smo tako digitalizirani.mislim da je to predvolilni bonbonček.Zaradi”Kovida” naj bi umrlio ča 5000 upokojencev to je ca 50 mio€,Kam je šel ta denar?

Janko
Janko
1 leto nazaj

Ja, invalidska naj bi bila 392 EUR.

Janko
Janko
1 leto nazaj

Jaz sem invalid prve stopnje, pa dobim damo 279 EUR.

Janko
Janko
1 leto nazaj

SRAMOTA….najnižja pokojnina bi morala znesti vsaj 400 EUR, da ne bomo pocrkali od lakote….lahko je vse, ki o pokojninah odločajo, zelo sram!

Tone
Tone
Reply to  Janko
1 leto nazaj

Ni pravicen dvig izrednih pokojnin. Najprej bi morali dolociti enakomeren procent za izracun pokojnin vsem enako naprimer 65% in nato naj se pokojnine usklajujejo izredno ali redno za vse enako

Sivvester
Sivvester
1 leto nazaj

V precêjšni mêri se Svovênci že spogvedújemo z višje razvîtimi nârodi. Predvsêm v rîmeh Konfederâcije: Švîce, Lihtenštâjna, Âvstríje, zahodne Svovaške, Svovênije, vzhôdne Itâvije îno Vâtikâna. Gvede osêbnih dohôkov bô sigûrno mâgu potêkat koordinacijski revîzijski inšpektorât. Sâj zaânbart še nê vîmo, kâ se spvâča po têhnično in kuvtûrno razvîtejših dôv jêmat. Tût zatêga dêvi, kô mâjo bogatêjši še posthûmno zafrímane osêbne dokvâde a pa kř dohôdke.
Čê smo Svovênci v têm ozîri enôtni kâkar zâmèjci, mâtični îno izsêvjenci – administrâtivno korespondênčno zdrêvi, bi utêgnavo prîdit do têga, da bi bîv Švîcarski frânk pvačîvni amandmâ za konfedeřâcijske inozêmske – monetârne pôsve. Paravêvno z têm pâ bi nâj Švîcarji mêvi v svôjem obtôku cênte õd 1 dô 50. În, kâr je nârgvâvnejše – za zûnânjo třgovino bi kâzavo, da bi třgovâvi z vsôtami vêč stû mivijônav êvrav v frankih. Nârveč pozôrnosti bi pri kôordinâciji mâgvi posvêtit têmu, â dô, a nâd pêtstu miviônav în tôčno kêjko. Zasigûrno so vêdi mnêja, da tâkšna vsebîna ne spâda v koméntârje za pokôjninsko uskvajevâje, zadêvi têga, kô pokojnîne Svôvêncev v primerjâvi z vîšjimi pvačîvnimi razřêdi nîso sâmo skrômne- âmpak tût rêvne.
Zatû ne pozâbimo, da bo gnâr in vêra stâvno in je h nûcu, če bi gvedê têga obstôjavo preventîvno arbitrâžno sodîšče. Sîvc.