Plače aprila občutno navzgor

Povprečna bruto plača za april je znašala 1937,21 evra in bila s tem od marčne nominalno višja za 10,2, realno pa za 11,2 odstotka. Povprečna neto plača je aprila dosegla 1266,13 evra in je bila prav tako višja od marčne – nominalno za 10,5 odstotka in realno za 11,5 odstotka. Zvišanje plač je tudi posledica sprejetih ukrepov zaradi covida-19.

Kot je ob današnji objavi podatkov pojasnil statistični urad, je bilo aprilsko zvišanje povprečne plače v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, predvsem izplačil kriznega dodatka v skladu s prvim protikoronskim zakonom in veljavnimi kolektivnimi pogodbami. Prav tako statistika zajema le osebe, ki so prejele plačo iz sredstev delodajalca, zato na podatke vpliva čakanje na delo – medtem ko je bilo v marcu večina zaposlenih oseb, ki je bila napotena na čakanje na delo, napotena le za pol meseca, je aprila to veljalo za celoten mesec.

V javnem sektorju se je sicer povprečna bruto plača za april v primerjavi s plačo za marec zvišala za 10,9 odstotka. V institucionalnem sektorju država se je zvišala za 13,9 odstotka. V zasebnem sektorju je bilo zvišanje skromnejše, in sicer 8,6-odstotno.

Povprečna bruto plača za april je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (2714,32 evra). Tudi zvišanje povprečne bruto plače za april v primerjavi z bruto plačo za marec je bilo v tej dejavnosti najizrazitejše, in sicer 27,9-odstotno. Za več kot 20 odstotkov se je povprečna bruto plača za april zvišala še v dejavnosti gostinstvo (za 24,2 odstotka) in v drugih dejavnostih (za 20,5 odstotka).

Če bi se povprečna bruto plača za april izračunala glede na število zaposlenih oseb na podlagi plačanih ur (in ne glede na število zaposlenih oseb), bi se glede na marčne podatke zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo za 30,5 odstotka, v dejavnosti gostinstvo za osem odstotkov, v drugih dejavnostih pa za 11,1 odstotka, je še dodal statistični urad.

Dogodki