Search
Close this search box.

Oskrba s pitno vodo za občane Slovenj Gradca malenkost cenejša

Občani Mestne občine Slovenj Gradec bodo od aprila dalje zaradi občinskega subvencioniranja omrežnine plačevali malenkost nižjo ceno oskrbe s pitno vodo. Cena za gospodinjstvo bo na letni ravni nižja za okoli tri evre, je minuli teden povedal direktor Komunale Slovenj Gradec Jože Dvorjak. Komunala je lani dobro poslovala, načrtuje več naložb.

V nov izračun cene oskrbe s pitno vodo v slovenjgraški občini sta sicer zajeti dve spremembi. Kot je slovenjgraškim mestnim svetnikom na seji v sredo pojasnil direktor Komunale Slovenj Gradec Dvorjak, morajo na eni strani skladno z novo uredbo, ki velja od decembra lani, zagotoviti dodatna sredstva za nadomestila kmetom, ki kmetujejo na vodovarstvenih območjih. Višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar na leto, skupna višina nadomestila za slovenjgraško občino pa dobrih 31.000 evrov letno.

Po drugi strani pa se cena spreminja zaradi zaključene 4,2 milijona evrov vredne naložbe v izgradnjo manjkajočih vodovodov in objekta za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo. Predvideno je namreč bilo, da bo Mestna občina Slovenj Gradec prebivalcem subvencionirala del dodatnega stroška omrežnine, nastalega zaradi izvedbe projekta.

Kot je pojasnil Dvorjak, mora občina zaradi nepovratnih sredstev, da je lahko počrpala vse za izgradnjo sistema ultrafiltracije, občanom subvencionirati najemnino v višini dobrih 34.000 evrov letno. To na koncu za občane pomeni, da bo zaradi te subvencije občine omrežnina nižja na letni ravni za dobre tri evre na gospodinjstvo. Za gospodarstvo pa omenjena subvencija ne velja, zato zanje omrežnina malenkost dražja, je pojasnil.

Sistem ultrafiltracije pitne vode je na območju slovenjgraške občine lani začel poskusno obratovati dva tedna pred avgustovsko ujmo in izkazalo se je, da je sistem to naravno nesrečo dobro prestal. Naložba se je po besedah direktorja izkazala kot izredno dobra. “Če ultrafiltracije ne bi bilo, bi občani več dni ali več tednov imeli moteno oz. neužitno pitno vodo v ceveh, mi pa velike težave s kasnejšim upravljanjem sistema,” je dejal.

Danes je na javni vodovod v Mestni občini Slovenj Gradec priključenih okoli 90 odstotkov prebivalcev, na ultrafiltracijo pa 86 odstotkov vseh prebivalcev občine.

Komunala Slovenj Gradec je lani dobro poslovala, je ocenil direktor. Končno poročilo sicer še ni pripravljeno, konec aprila ga bo obravnaval nadzorni svet. Direktor je med drugim izpostavil, da so imeli srečno roko pri dolgoročnih zakupih energentov, da pa so se v zadnjem obdobju razmere na energetskem trgu stabilizirale.

Medtem Komunala Slovenj Gradec med drugim načrtuje postavitev sončne elektrarne na upravnih stavbah, med prihodnjimi naložbami pa je tudi postavitev naprave za izkoriščanje dimnih plinov na toplarni. Glede naložbe v linijo za mešanje komunalnega blata in pepela na lokaciji v Pamečah pa je Dvorjak povedal, da ta za zdaj ni zaživela, čeprav je bilo poskusno obratovanje napovedano že za leto 2021. Razlogi so po njegovih besedah med drugim v težavah pri pridobivanju potrebnih soglasij.

Vir: STA

Občani Mestne občine Slovenj Gradec bodo od aprila dalje zaradi občinskega subvencioniranja omrežnine plačevali malenkost nižjo ceno oskrbe s pitno vodo. Cena za gospodinjstvo bo na letni ravni nižja za okoli tri evre, je minuli teden povedal direktor Komunale Slovenj Gradec Jože Dvorjak. Komunala je lani dobro poslovala, načrtuje več naložb.