Search
Close this search box.

Okrasne smrečice iz slovenskih gozdov letos označene z rumeno nalepko. Omejitve tudi za nabiranje mahov

Bližajo se božično novoletni prazniki, ko bomo naše domove in poslovne prostore okrasili z božičnim in novoletnim okrasjem, kamor spadajo tudi okrasne smrečice. Posekana gozdna drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozi in med prodajo označena z nalepko rumene barve, na kateri je letnica 2021, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin usmerja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih. Z nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena iz nasadov okrasnih drevesc na kmetijskih površinah v Sloveniji.

Uporaba navadne smreke, pridobljene iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), je naravi najbolj prijazna oblika novoletne okrasitve z drevesci. Če drevesca izvirajo iz redčenj pregostega mladovja v gozdu, ima njihovo pridobivanje celo ugoden vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo, pojasnjujejo na Zavodu za gozdove Slovenije.

Okrasna drevesca so po Zakonu o gozdovih posekana gozdna drevesca, namenjena za okras ali praznovanje. Lastniki gozdov pridobijo nalepke na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Manjše število nalepk (do 25) dobijo brezplačno, za večje število nalepk morajo odšteti po 36 centov na nalepko. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc vrši gozdarska inšpekcija. Omejitve so postavljene tudi za nabiranje mahov, ki se v tem času uporabljajo pri postavitvah jaslic. Te lahko pridobivamo v gozdu v omejenih količinah (do 2 kg), tako da na eni površini odvzamemo največ petino vsega mahu.

Zadnja leta ZGS zaznava trend povečevanja povpraševanja po naravnih okrasnih drevescih. Na trgu so kupcem na razpolago okrasna drevesca naših domačih in tujerodnih drevesnih vrst iglavcev. Med domačimi iglavci prevladuje navadna smreka, ki je pridobljena iz gozdov, zaraščajočih se površin ali nasadov na kmetijskih površinah. Bolj kot navadne smreke pa so v zadnjih letih kupcem zanimiva okrasna drevesca tujerodnih vrst, pridelanih v nasadih izven Slovenije, kar opažamo z upadanjem števila letno oddanih plomb, ki označujejo okrasne smrečice, pridelane v Sloveniji.

ZGS letos lastnikom gozdov ter lastnikom nasadov okrasnih drevesc za označitev okrasnih smrečic, pridelanih v Sloveniji, izdaja rumeno nalepko z letnico 2021. Z napisom na nalepki »Darilo gozda vašemu domu« že vrsto let ozavešča kupce, naj tudi pri izbiri okrasnih drevesc ravnajo odgovorno do okolja, to pomeni izbiro in uporabo okrasnih drevesc, pridelanih v Sloveniji, ki imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile naše gozdove. Iz gozda oziroma narave so pridobljena na gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov.

Po končanih praznikih oziroma po uporabi okrasnega drevesca poskrbimo tudi za njegovo pravilno odlaganje ali pa ga skurimo v peči. Zadnja leta je namreč možno opaziti vedno več odvrženih okrasnih drevesc na gozdnih robovih v bližini naselij. Odlaganje odsluženih okrasnih drevesc v naravo, vzgojenih izven Slovenije, kot tudi drugih organskih odpadkov iz vrtov predstavlja nevarnost za vnos bolezni v gozd. Iz istega vzroka v gozdu tudi ne sadimo odsluženih okrasnih drevesc iz lončkov,” opozarjajo pri ZGS.

Dogodki

Bližajo se božično novoletni prazniki, ko bomo naše domove in poslovne prostore okrasili z božičnim in novoletnim okrasjem, kamor spadajo tudi okrasne smrečice. Posekana gozdna drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozi in med prodajo označena z nalepko rumene barve, na kateri je letnica 2021, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.