Odlok o sanaciji Zgornje Mežiške doline se izteka. Prednik zahteva podaljšanje

jani_prednik

Koroški poslanec v Državnem zboru Jani Prednik je na ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka naslovil poslansko pobudo v zvezi s potrebnim podaljšanjem veljave Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Poslansko pobudo objavljamo v celoti.

“Aktualne razmere, povezane z epidemijo, so morda bolj kot bi si želeli zasenčile ostale vsebine, ki jih je zavoljo izboljševanja življenja državljank in državljanov potrebno naslavljati  pravočasno in v skladu s potrebami in nujnostjo ukrepanja. Skrb za varovanje okolja in s tem zdravja ljudi, mora ostati med prvimi prioritetami vlade, četudi te vsebine niso neposredno povezane z epidemijo COVID-19.”

“To naslavlja tudi tiste vsebine in programe, ki so že v teku ali v izteku svojega “mandata”, med njimi uresničevanje programa sanacije Zgornje Mežiške doline, katero je vlada 2007 prepoznala kot degradirano območje in zavoljo odprave posledic preobremenjenosti tega okoliša s svincem in drugimi, človeku škodljivimi snovmi, sprejela Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Sredstva, namenjena uresničevanju tega Odloka so prva leta naraščala, po letu 2017 pa so ta v upadu, za leto 2022, ko se veljavnost Odloka izteče, je višina predvidenih sredstev samo še 374. 000 evrov.”

“Ob sorazmerno velikem upadu sredstev za sanacijo, pa žal v Zgornji Mežiški dolini tej dinamiki ne sledi upad posledic onesnaženosti doline, ko imamo – sicer gledano skozi celoten čas izvedbe ukrepov-  relativno spodbudne podatke, napredek se kaže, je pa ta v zadnjih letih manjši od pričakovanega, ko je zadnja prevalenčna študija pokazala: »da se vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, ki so svincu najbolj izpostavljeni, ne nižajo več tako kot v prvih letih izvajanja okoljske sanacije. Letne izmerjene povprečne vrednosti so bile sicer nižje kot v letu 2008, a nekoliko višje kot v letu 2013.« (vir: STA, dostop, 13. 2. 2020).”

“Kot poslanec Državnega zbora RS menim, da ni primerno, da bi na tem mestu iskal razloge za “ne tako zelo” spodbudne rezultate zadnjih let, menim, da je za to odgovorna in vpoklicana stroka.”

“Ravno nasprotno, prepričan sem, da so stroka ter pristojne institucije, skupaj z lokalnimi skupnosti, v zadnjih letih z velikimi napori, požrtvovalnim delom in dobrim sodelovanjem v okviru Odloka opravile izjemno delo, še več, sredstva, namenjena uresničevanju vladnega Odloga so se ravno zaradi takšnega dela oplemenitila na najboljši možen način, ko se skrb za varovanje zdravja prebivalk in prebivalcev Zgornje Mežiške doline, najbolj pa otrok, odseva praktično na vseh plateh življenja na tem območju, za kar bi se jim želel res iskreno zahvaliti.”

“Glede na to, da je postopek sanacije, kar nenazadnje kažejo spodbudni, a še vedno ne zadovoljivi rezultati, zaradi  večstoletnega onesnaževanja sila dolgotrajen proces, je seveda jasno, da bo treba Odlok, ki se mu veljavnost izteče 2022, podaljšati.”

“Samo podaljšanje veljavnosti Odloka pa mora biti pospremljeno tudi z jasno finančno konstrukcijo, ki bo glede na potrebe in mnenja stroke še dodatno okrepila izvajanje že pričetih in po potrebi novih ukrepov za čimprejšnjo in celostno sanacijo Zgornje Mežiške doline.”

“Zato na vas, spoštovani minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, naslavljam poslansko pobudo:”

  • da ministrstvo za okolje in prostor še v tem letu pripravi in izvede podaljšanje Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za obdobje najmanj petih let oziroma po potrebi še dlje ter podaljšanje pospremi z ustrezno finančno konstrukcijo.
  • da ministrstvo za okolje in prostor po izteku prvotnega roka veljavnosti Odloka skliče vse sodelujoče pri pripravi in uveljavljanju ukrepov in na podlagi strokovnih priporočil pripravi nabor dodatnih ukrepov, da bo sanacija Zgornje Mežiške doline, s tem pa zagotavljanje zdravega okolja za življenje vseh prebivalk in prebivalcev, predvsem pa otrok, dobila nov zagon.
Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.