Odlično sodelovanje koroških podjetij: S sodobno tehnologijo do spremljanja proizvodnje v resničnem času

Digitalizacija je v zadnjih letih zajela prav vsa področja poslovanja. Izognila se ji niti proizvodnja, ki lahko na podlagi digitalizacije procesov bistveno izboljša svojo učinkovitost.

Zelo uspešno zgodbo digitalne transformacije proizvodnje skupaj s tehnološkim partnerjem Skupino stroka.si piše koroško podjetje TAB. V okviru plodnega dolgoročnega sodelovanja sta se omenjena lotila izdelave sistema za nadzor Tabovih litij-ionskih baterij, ki se uporabljajo predvsem v električnih viličarjih, počitniških vozilih, čolnih in vozilih za čiščenje.

Vzdrževanje visokega nivoja kakovosti naših produktov in graditev ponudbe, prilagojene naročnikom in partnerjem, nas je spodbudila, da nadaljujemo projekte digitalne transformacije. V sodelovanju s Skupino stroka.si smo zastavili inovativen pristop k nadzorovanju naših baterij in tako združili ekspertno znanje obeh podjetij.”

Davorin Jelen, vodja IT v TAB d.d.

Digitalizacija proizvodnje je vse prej kot enostaven proces

Digitalizacija proizvodnje je nedvomno proces, ki terja veliko časovnega vložka in strokovnega znanja. Kot poudarjajo v Skupini stroka.si, so izjemno pomembni dejavniki, na katere enostavno ne moremo pozabiti, primerna miselnost vodstva, pripravljenost na spremembe in izzive, ki jih vpeljava sistemov prinaša, in usposabljanje zaposlenih, ki bodo tovrstne rešitve uporabljali. Za potrebe projekta v Tabu so tako na samem začetku pripravili strategijo, ki obsega popis stanja, zajem vhodnih podatkov, načrt vpeljave novih digitalnih tehnologij na posamezna področja in v procese dela ter predvidene pozitivne učinke.

S strokovnim znanjem obeh podjetij do vzpostavitve aplikacije za nadzor baterij

Implementacija rešitve je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so v Tabu izdelali modul za zajem podatkov, v Skupini stroka.si pa v oblačni storitvi Microsoft Azure zasnovali celoten tok in hrambo podatkov. V drugi fazi je potekala vzpostavitev spletne aplikacije za nadzor baterij, ki poskrbi za izvedbo analiz ter vizualizacij podatkov v realnem času.

Aplikacija na enem mestu združuje vse pomembne podatke, ki so namenjeni tako Tabu kot njegovim strankam. V njej so v različnih sklopih dostopni detajlni pogled baterije, osnovni podatki in grafi, statistika uporabe, izračunane vrednosti na podlagi podatkov ter napake in opozorila.

Na obeh straneh verjamejo, da se bo zgodba v prihodnosti nadaljevala in se razvijala. V Tabu tako nameravajo oblačni sistem za nadzor delovanja litij-ionskih baterij uporabiti kot temelj za oblikovanje novih poslovnih modelov.

Vabimo vas, da še več o projektu digitalne transformacije v podjetju TAB preberete v študiji primera na spletni strani Skupine stroka.si.