Search
Close this search box.

Odgovorna oseba zasebnega zavoda, kjer nudijo storitve osebne asistence, ogoljufala več oseb

Vse ogoljufane osebe so osebe, ki ne morejo skrbeti zase. Osumljeni je ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev. V dveh letih je oškodoval kar 18 opravičencev.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so zaključili preiskavo suma storitve več kaznivih dejanj storjenih pri izvajanju storitve osebne asistence.

Kaznivih dejanj je osumljena odgovorna oseba zasebnega zavoda s sedežem na območju Policijske uprave Celje, ki je izvajalec storitev osebne asistence invalidnim osebam.

Osumljeni je za storitve osebne asistence, ki niso bile opravljene, v obdobju od julija 2020 do julija 2022, izdajal račune Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti na način, kot da so storitve osebne asistence bile opravljene.  Zato, da je zasebni zavod prejel plačilo, je osumljeni ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev (priloge izdanih računov), na podlagi česar je ministrstvo zasebnemu zavodu plačalo storitve osebne asistence v skupnem obsegu 7.634 ur.

Osumljeni je z opisanim ravnanjem v dveh letih neposredno oškodoval osemnajst upravičencev, ki ne zmorejo sami skrbeti zase, pač pa za neodvisno in bolj kakovostno življenje, potrebujejo pomoč. Na ta način je zasebnemu zavodu pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 102.000 €.

V preiskavi so tudi ugotovili, da osumljeni predstavnik zasebnega zavoda več kot tridesetim zaposlenim delavcem – osebnim asistentom, od decembra 2022 več ni izplačal plač in zanje finančni upravi ni poravnal prispevkov za socialno varnost, s čimer je zaposlene v zasebnem zavodu oškodoval za dobrih 28.000 €.  

Z opisanimi ravnanji je osumljeni izpolnil zakonske znake kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev po drugem odstavku 257. a člena Kazenskega zakonika – 1B, ponarejanje listin, po prvem odstavku 251. člena Kazenskega zakonika -1B in kršitev temeljnih pravic delavcev po 2. odstavku, v zvezi s 1. odstavkom 196. člena Kazenskega zakonika -1B.

Vir: PU Celje

Dogodki

Vse ogoljufane osebe so osebe, ki ne morejo skrbeti zase. Osumljeni je ponaredil dnevnike dela in opise opravljenih storitev. V dveh letih je oškodoval kar 18 opravičencev.